Fusioneren naar een toekomstbestendige ouderenzorg in Tongeren en Borgloon

Bijna één jaar geleden namen de gemeenteraden van Tongeren en Borgloon de principiële beslissing om te fuseren op 1 januari 2025. Achter de schermen loopt het bijzonder traag, maar gestaag. Het in elkaar schuiven van de beide diensten is niet zo evident. De gemakkelijkste stap was de bibliotheek. Ook de ouderenzorg is als tweede stap richting fusie blijkbaar geen probleem.

De Tongerenaren kennen hun woonzorgcentrum De Motten. En in Borgloon idem dito voor woonzorgcentrum Bloesemhof. Op vlak van maaltijden loopt de samenwerking vlot. De beide besturen willen de woonzorgcentra nog uitbreiden met ouderenzorg op een hoog niveau.

Burgemeester Jo Feytons legt uit: “Een verdere samenwerking tussen, of integratie van, beide woonzorgcentra zal niet gepaard gaan met een verlies aan arbeidsplaatsen of woongelegenheden. Daarenboven wensen onze lokale besturen de voorwaarden voor alle medewerkers, om goede zorg te kunnen verlenen, maximaal te vrijwaren. Ook dat is een uitdrukkelijke beleidskeuze.”