De politie van de zone Kanton Borgloon heeft samen met het parket controles uitgevoerd in dag- en nachtwinkels. Daarbij werden ovetredingen vastgesteld inzake de toestand van de infrastructuur als wat betreft de omstandigheden waarin het personeel moet werken.

Zaterdag werd er in de Haspengouwse gemeenten Alken, Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen een  zogenaamde flexactie uitgevoerd op 10 dag- en nachtwinkels. Burgemeester Marc Penxten (N-VA) van Alken is ook voorzitter van de politieraad, het overlegorgaan tussen de burgemeesters van de zone. Hij bevestigt dat er regelmatig meldingen binnenkomen van klanten die overtredingen menen te zien, bijvoorbeeld op de openingstijden of de prijsaanduiding. Marc Penxten: “In sommige gevallen gaat het om vervallen producten en illegale medewerkers. Deze flexactie wordt ondersteund door diensten van hogere overheden in overleg met het parket. Er werden controles gedaan op de toestand van de panden, maar ook op de arbeidsomstandigheden van het personeel.”

Heikel punt daarbij blijkt de brandveiligheid. De arbeidsinspectie stelde vast dat er problemen waren met sociale documenten, deeltijdse arbeid, en dat er misbruik was gemaakt van corona-premies. De federale overheidsdienst Volksgezondheid nam ook heel wat niet-wettelijke cosmeticaproducten, E-sigaretten en tabaksproducten mee.

De opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket en het arbeidsauditoraat. De eigenaars worden ook aangemaand om hun panden in orde te brengen.

(Foto: burgemeester Marc Penxten is ook voorzitter van de politieraad van de zone Kanton Borgloon – ©Rudi De Cock)