Een van de organisatoren van de vzw Passhuis is te voet op sponsortocht geweest naar Santiago de Compostela. Herman Vanmunster zamelde op die manier 18.000 euro in voor de organisatie. Passhuis vzw is een initiatief van enkele Truidense ouders van kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS) die zorgen voor een kwalitatieve opvang. De vzw zorgt vandaag al voor 6 jongeren in dagopvang.
Herman is ondervoorzitter van de vzw en wilde op die manier de werking veilig stellen. Hij ging maar liefst drie maanden elke dag te voet op pad, en dat voor het goede doel. Omwille van de zorg- en begeleidingsbehoefte van hun kinderen met ASS konden ouders onvoldoende terecht in het bestaande zorglandschap om kwalitatieve en kindgerichte opvang en begeleiding voor hun kinderen te verzekeren. Vandaag zijn er zes jongeren in dagopvang.
Passhuis vzw is een Truiense organisatie van en voor de personen met autismepectrumstoornissen. Hun ouders en familieleden kunnen gebruik maken van de diensten van de vzw. Opvallend is dat wie gebruik maakt van de diensten ook mee mag beheren. Elke ouder van een kind met autismespectrumstoornis of de persoon zelf wordt na een try-outperiode en na wederzijdse goedkeuring opgenomen als beheerder van de vzw. “Dit garandeert een kindgerichte en individuele benadering van elk kind. Elke ouder kent zijn kind het best en is als ervaringsdeskundige volwaardig participant in alle aspecten van het beheer en de werking van de vzw”, klinkt het daar.
©vzw Passhuis