Hulpverleningszone Zuid-West Limburg en Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden werken vanaf nu samen aan de ziekenwagendienst voor oproepen via de noodcentrale 112. De brandweer zorgt voor de ziekenwagen en de hulpverlener-ambulanciers, Sint-Trudo zorgt dat op elke ziekenwagenrit een spoedverpleegkundige meerijdt. “Op die manier kan in Sint-Truiden en de omliggende gemeentes de meest adequate, dringende hulp geboden worden”, zegt Katrien Clerbout, directeur patiëntenzorg in Sint-Trudo.

“Het Sint-Trudoziekenhuis deed tot voor kort beroep op een privé-ziekenwagendienst om de dringende geneeskundige hulpverlening in de regio te voorzien”, stelt Clerbout. “Daarbij ging op elke rit een eigen spoedverpleegkundige mee. Een optie was dat het ziekenhuis zou overschakelen op een ziekenwagen met twee ambulanciers in plaats van één ambulancier en één verpleegkundige. We kiezen echter met beide partijen nu heel bewust voor dit model, omdat we geloven dat we op deze manier betere zorgkwaliteit vanaf het eerste moment blijven bieden. Het verschil in prehospitaalzorg situeert zich namelijk bij de staande orders, de medische handelingen die een medisch geschoolde hulpverlener mag uitvoeren zonder dat de spoedarts op de interventieplek aanwezig is.”

Kwaliteit

“Een ambulancier mag nu eenmaal minder medische handelingen uitvoeren dan een spoedverpleegkundige”, vult Marc Ceyssens aan. “Een simpel voorbeeld: een ambulancier mag aan een slachtoffer van een auto-ongeval, op de plek van het ongeval, geen pijnstillende medicatie toedienen via een spuitje (intraveneus). Een spoedverpleegkundige mag dit wel op basis van een staand order. Die medicatie kan voor de patiënt in kwestie een wereld van verschil maken en het is die kwaliteit die we overal in onze hulpverleningszone willen blijven bieden”, aldus majoor Marc Ceyssens, diensthoofd DHG bij Hulpverleningszone Zuid-West Limburg. “Door dit samenwerkingsverband handhaven we het niveau van de kwalitatieve dringende medische zorgen die we zowel als ziekenhuis en als hulpverleningszone willen aanbieden aan onze inwoners.”

De hulpverleningszone Zuid-West Limburg zorgt voor een poule van 25 tot 30 hulpverlener-ambulanciers of vrijwillige brandweerlieden-ambulanciers die meedraaien met de ziekenwagendienst. “In de toekomst willen we deze samenwerking verder laten groeien om zo mekaars werking te versterken. We kunnen zeker nog  heel wat leren van mekaar en zullen dan ook samen investeren in opleidingen en in de algemene werking van deze ziekenwagendienst. Kwaliteit in de zorg blijft onze topprioriteit”, concludeert majoor Ceyssens.

Foto © Media Haspengouw