In 1065 werd Borlo door bisschop Adalbero III van Metz onder voogdij van de Abdij van Sint-Truiden geplaatst. Dat was tevens de eerste vermelding van het dorp als Burlon, afkomstig van het Germaanse burgon en lauha, berkenbos.  

In 1263 kwam de rechtsmacht aan de Graven van Loon toe, terwijl het tiendrecht en het patronaatsrecht van de parochie in handen van de Abdij bleven. Toen Loon werd geannexeerd door het Prinsbisdom Luik was ook Borlo hierbij betrokken. De heerlijkheid werd regelmatig door de prinsbisschoppen in pand gegeven, zoals in 1762 aan baron Van Schoor, en aan baron Van Malta, daarna aan kanunniken van het Sint-Lambertuskapittel te Luik, en wel De Bormans de Hasselbroek (1776), De Pollard (1784) en Van Woestenraadt (1792). 

Het Abtshof (ook Hof van Borlo) is een gesloten hoeve, gelegen aan de Thewitstraat 17 te Borlo. Geen wonder, een dorp waar geld via belastingen te halen was, werd de locatie voor een uit de kluiten gewassen vierkanthoeve, gebouwd en uitgebaat door de Truiense abdij. 

Eigendom van de abdij van Trudo
Vanaf de 13e eeuw behoorde dit goed aan de abt van de Abdij van Sint-Truiden, maar de oudste gedeelten van het huidige complex: de inrijpoort, het poortgebouw, de stallen en de dwarsschuur, zijn van 1667. Henri van Houtem, getrouwd met een telg uit het geslacht Provenaire, was het die de hoeve in dat jaar liet herbouwen. De muur van de toren boven de poort is getooid met het wapenschild van het geslacht Provenaire. Er zijn ook de naam HOVTEM PROVENERIS en het jaartal 1667 te lezen. Het woonhuis stamt van veel later, uit het tweede kwart van de 20e eeuw. Dit gebouw is voorzeker een der oudste van het dorp. Zijn juiste oorsprong is niet te achterhalen, maar alvast al bekend van de eerste tijden dat de abdij hier aan grondbewerking deed. Deze zelfcultuur heeft geduurd tot de Xlllde eeuw. De abt Willem van Rijckel heeft hier een einde aan gesteld en zijn goederen aan de boeren verpacht. 

Borlo door natuurelementen van de kaart geveegd
In het jaar 1645 gebeurde in Borlo iets waarmee de overstromingsramp in Luik in de zomer goed te vergelijken is. Er kwam een slaghagel, zo erg dat men in de kronieken kan lezen: “Al wat buiten liep was dood; de oogst was totaal van het veld verdwenen, de bomen hadden geen bladeren, geen takken en zelfs geen schors meer”. De kronieken van de abdij zeggen ons echter niets omtrent de bewoners, maar het kan niet anders dan zeer erg geweest zijn, gezien de huizen en boerderijen vernield waren. De kerk was eveneens totaal vernield, er bleef zelfs niets over van de inboedel. Het was de eerder vermelde Henry van Houtem die het Abtshof (vanaf dan duikt ook de naam Hof van Borlo op) heropbouwde. Uit die tijd dateert ook het poortgebouw, ten noordwesten van erf, naast vernieuwde woonvleugel. De poorttoren heeft een wolfsdak in kunstleien met rondboogpoort in vlakke kalkstenen omlijsting. Onder de vensterdorpels zien we het wapenschild van het geslacht Provenaire, waaronder Henri Van Houtem (gehuwd met de laatste afstammeling) die de hoeve in de 17de eeuw liet heropbouwen, en zijn naam plaatste: HOVTEM PROVENERIS en het jaartal 1667. 

Belabberde abdijhoeve verkocht
In 2017 kocht de Coöperatieve Het Abtshof de winning, net op tijd, want het gebouw was in een zeer belabberde toestand. Het poortgebouw moest dringend aangepakt worden wegens stabiliteitsproblemen, en hoe meer men ging restaureren, hoe slechter de toestand eruitzag. Zorgwekkend, was de kwalificatie toen! Toch zette de Coöperatieve zich achter de renovatie van de geklasseerde vierkantshoeve met respect voor de authenticiteit. Ze wil er een co-housingproject van maken met 15 woonunits, een intergenerationele woongemeenschap met verschillende gemeenschappelijke ruimtes en veel speelruimte voor de kinderen. 

Ecologie
Het ligt voor de hand dat men voor de verbouwingen op een ecologische manier tewerk zou gaan. Bijvoorbeeld voor de isolatie worden kalk en hennep gebruikt: oude en nieuwe technieken samenbrengen om dit project gestalte te geven, dat is de authentieke manier van renoveren. Verder wil men op de hoeve ook lokale producten verkopen in een boerderijwinkeltje, lezingen en workshops organiseren, deelauto’s promoten en zorgen voor zelfpluktuinen, allemaal met de bedoeling wonen in het Abtshof betaalbaar te houden. 

Nog plaats
Wil je wonen op een plek met veel groene ruimte rondom jou? Zelfvoorzienend zijn en ecologisch leven? In verbondenheid met anderen bouwen aan een veerkrachtige toekomst? Zie je iets in een gemeenschap die veel energie kan opwekken, letterlijk en figuurlijk?Wij ook! Wij zijn een enthousiaste groep van bewoners en vrijwilligers die al volop bezig is deze droom te realiseren! In de dorpskern van Borlo (Gingelom) ontwikkelen we een sociaal, ecologisch en toekomstgericht project: het Abtshof”, lezen we op hun facebookpagina. 

Ze zoeken nog steeds bewoners. Wil jij deze unieke woongemeenschap mee vormgeven? De eerste fase van de verbouwing is gestart en ze zoeken medebewoners voor de eerste units die klaar zullen zijn in het voorjaar van 2022. Je kan komen kennis maken met deze site, de bewoners en de plannen voor de toekomst. Graag op afspraak of op de maandelijkse werkdagen of infomomenten. 

Meer info vind je alvast op hun website www.abtshof.be en Facebookpagina.  Je kan ze ook contacteren kan via mail: info@abtshof.be of 0476 822 797.  Het adres is: Thewitstraat 17 te 3891 Borlo/Gingelom.