Het intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen Sint-Truiden en Nieuwerkerken dat het woonbeleid in de beide gemeente vormgeeft, ontvangt een meerjarige subsidie van 426.969 euro van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele.

Naast Sint-Truiden en Nieuwerkerken krijgen ook 253 andere steden en gemeenten een deel van een bedrag van in totaal bijna 49 miljoen euro. Met het geld wil Vlaanderen lokale overheden stimuleren om te investeren in een divers, kwalitatief woonaanbod en deskundige begeleiding daaromtrent.

“Vlaanderen schuift drie prioriteiten naar voren: ten eerste willen we dat de gemeenten zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod, verder moet er ook werk gemaakt worden van de kwaliteit van het woningpatrimonium, en ten slotte vragen we de gemeenten om hun inwoners goed te informeren, te adviseren en te begeleiden”, zegt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele.

“Dat is exact de weg die wij samen met onze buurgemeente de komende jaren zullen uitgaan. We maken werk van een uitgebreid en hoogstaand woonaanbod, waarin iedereen – ook de meest behoeftigen – een thuis kan vinden. Met onder meer de uitbouw van een woon- en energieloket zorgen we dat iedereen daar zijn weg in vindt. We zijn heel blij dat minister Diependaele onze aanpak beloont met deze subsidiëring”, vertelt schepen van woonbeleid Jelle Engelbosch.

“Onze stad heeft al zes jaar een samenwerkingsverband met Nieuwerkerken. Ik ben ontzettend tevreden dat we dit ook de volgende zes jaar kunnen verderzetten. Met de 426.969 euro subsidies kunnen we ons beleid voortzetten, en bouwen aan een stad op maat van gezinnen waar het heel fijn wonen is”, besluit burgemeester Veerle Heeren.