De stad Sint-Truiden betaalt 75% van de factuur voor de inzet van fuifbegeleiders en bewakingsfirma’s voor jeugdactiviteiten. Het subsidiereglement, waarin de tussenkomst geregeld wordt, kreeg groen licht op de laatste gemeenteraadszitting van dit jaar.

Voor de veiligheid en de rust van de buurtbewoners van de Gazometerstraat worden voortaan altijd professionele bewakers ingezet voor jongerenfuiven in de Gazo.

“Hiervoor gingen we samen met de politie eerder dit jaar in dialoog met zowel de inwoners van de straat als de organisatoren van de activiteiten. De extra begeleiding zorgt nu voor een vlotter, serener en rustiger verloop”, verduidelijkt burgemeester Veerle Heeren.

Opbrengst overhouden
Om de extra kosten die de bewakingsinzet met zich meebrengt te compenseren, voorziet het stadsbestuur vanaf nu ook in een tussenkomst. Die bedraagt 75% van de prijs voor het inhuren van drie erkende bewakingsagenten (met een maximum van 500 euro) en is van toepassing op alle jeugdactiviteiten op het grondgebied.

“Veiligheid staat voorop. Tegelijkertijd willen we onze jongerenverenigingen niet onnodig op kosten jagen. Fuiven of andere activiteiten zijn voor hen een manier om extra geld in het laatje te krijgen om hun werking te financieren. De tegemoetkoming in de beveiligingsfactuur zorgt ervoor dat ze nog altijd een mooie opbrengst overhouden. De 13 organisatoren die dit jaar een bewakingsfirma inschakelden, hebben allemaal recht op deze tussenkomst”, zegt schepen van Jeugd Hilde Vautmans.Om een terugbetaling te bekomen, kunnen de initiatiefnemers zich richten tot de dienst Jeugd (Rellestraat 5540, 3800 Sint-Truiden, info.jeugd@sint-truiden.be 011 70 18 80). Daar krijgen ze tekst en uitleg over hoe ze de tegemoetkoming kunnen bekomen.