Op de maandelijkse gemeenteraad werd het stadsbestuur door de oppositie bevraagd over wat er is fout gelopen met de uitnodigingen voor de dorpsbewoners van Brustem. Gert Stas (Vooruit) stelde vast dat de burgemeester enkel de buurtbewoners op de plechtigheid wilde aan de burchtruïne. “Pas na felle reacties op sociale media komt er nu een tweede opening waarbij heel het dorp wél welkom is.” De burgemeester legde de fout dan weer bij de administratieve dienst en verloor in het debat haar geduld: “Stop met uw gelul”, beet ze terug.

Het was onafhankelijk raadslid Carl Nijssens die op de raadszitting de kat de bel aanbond. “Vrijdagavond acht september was er dé grote opening van de torenburcht maar de toegang werd op het einde van de avond weer gesloten. Waarom juist? En nu is er een nieuwe uitnodiging naar de bewoners verstuurd met opnieuw een opening, ditmaal op 7 oktober. Wat is hier allemaal aan de hand?” Schepen Mieke Claes (N-VA) reageert: “De hekjes rond de burcht zijn nog niet afgewerkt. Vandaar dat het terug op slot moet, puur uit veiligheidsoverwegingen. En de uitnodigingen zijn door een miscommunicatie niet naar alle Brustemnaren verstuurd. Dat willen we recht zetten door op 7 oktober een tweede opening te organiseren.”

Bij dat laatste heeft raadslid Gert Stas (Vooruit) zijn bedenkingen. Hij richt zich tot de burgemeester: “Het is pas na de vele verontwaardigde reacties van burgers die niet waren uitgenodigd op de opening dat u stelde dat dat niet de bedoeling was. De fout lag volgens u bij de administratie. Die was het halve dorp vergeten uit te nodigen. Welnu, uw verhaal klopt niet. Ik heb het verslag van uw beslissing in het schepencollege van 11 augustus erbij genomen. Daarin staat verschillende keren vermeld dat enkel de omwonenden zullen worden uitgenodigd. U kan toch de ambtenaren niet verwijten dat ze uw besluit uitvoeren. Integendeel, ze hebben de beslissing correct uitgevoerd. Dat u de bal in hun kamp legt vind ik niet kunnen. Wat u nu doet is eigenlijk liegen!”

In beeld hieronder: screenshot van enkele reacties van boze burgers op het niet uitgenodigd zijn voor de plechtige opening

(Lees verder onder de foto)

 

Facebook-burgemeester

De oppositieleider ziet in de manier waarop Kempeneers beleid voert telkens hetzelfde stramien terugkomen. Gert Stas: “U doet niets maar als er op Facebook negatieve reacties komen, dan zegt u ‘oei ik wist van niets’ en schiet u in actie. Dat was zo met de raveparty, met de lening aan Jef Cleeren, met de stationsbuurt, en nu met Brustem. U bent een Facebook-burgemeester!”

Kempeneers reageert geërgerd: “Er is een miscommunicatie geweest tussen het schepencollege en de ambtenaren of tussen de ambtenaren onderling, of tussen de collega’s. Wie die fout gemaakt heeft doet niet ter zake. Op 7 oktober gaat de burcht opnieuw open voor alle Brustemnaren, dus meneer Stas, stop met uw gelul!” Gert Stas is verontwaardigd over die uitspraak. “Dat u dit gelul noemt vind ik zeer ongepast. Ik lees hier toch jullie officiële beslissing.” De discussie werd afgerond door schepen Günther Dauw (N-VA) die achter de burgemeester blijft staan: “Ik was op dat schepencollege en we hebben toen beslist om iedereen uit te nodigen. We hadden een budget voor 400 personen opgemaakt omdat we niet dachten dat alle 3000 inwoners zouden komen.”

Tweede poging dus voor het stadsbestuur op 7 oktober.

Foto’s: De opening op 8 september met de buurtbewoners, het schepencollege en met de Administrateur-Generaal van het Agentschap Onroerend Erfgoed. 

Foto’s © rdc