Gewezen onderzoeksrechter en Limburgs rechtbankvoorzitter Tony Heeren (66) is de nieuwe voorzitter van museum De Mindere. Op voorstel van zijn voorganger, pater Bob Van Laer, volgt Heeren hem op. Heeren ziet drie uitdagingen: vernieuwen, digitaliseren en het museum in verbinding stellen met de rest van de site. “Ik ben dankbaar voor alles wat ik kreeg in mijn leven; het is tijd om iets terug te geven”, vertelt Heeren.

Door de covidperiode is dat weliswaar met drie jaar vertraging, maar de sinds 2019 gepensioneerde Heeren wist in de afgelopen periode een schare nieuwe medewerkers aan te trekken die samen met hem een dynamische ploeg vormen. “Heel deze Minderbroederssite is mij bijzonder dierbaar”, steekt Heeren van wal. “Om het museum opnieuw zuurstof te geven en het op de kaart te zetten voor de toekomst wil ik maar wat graag vernieuwen, digitaliseren en de site opentrekken, net zoals Franciscus dat zelf ook zou willen. Hij was een man van openheid. Vandaar een vernieuwde ploeg met stuk voor stuk erg waardevolle mensen, tot en met iemand van de faculteit Architectuur van de UHasselt.”

 

“Achter de muren van het museum bevindt zich een site met het verhaal van de Franciscanen. Laat bezoekers de ganse site verkennen. Ze zullen naar huis gaan met een boodschap, met een belevingsgevoel dat veel meer zal zijn dan ‘het was mooi’.” (Tony Heeren, nieuwe voorzitter van museum De Mindere)

Over zijn ambities klinkt Heeren enthousiast: “Ik zou graag die openheid van Franciscus hier willen zien opleven door het museum en de kerk, het klooster en de tuin te integreren in een mooi belevingsgeheel. Daarvoor zullen we in gesprek moeten gaan met de stad die er een erfpacht op heeft. Achter de muren van dit museum is er een ganse site die voor een bredere uitstraling kan zorgen, de manier van leven, de eenvoud, de geestelijke zorg waar onze stad zo mee vertrouwd is. Als mensen hier buiten gaan moeten ze het gevoel hebben geïnspireerd te zijn door een boodschap, iets waar ze in hun leven mee verder kunnen.”

Teruggeven

Tony Heeren was 12 jaar lang advocaat, 12 jaar onderzoeksrechter en 12 jaar voorzitter van de rechtbank van Hasselt (later Limburg). Hij wilde in zijn pensionering zich engageren voor iets dat niet direct met justitie een band heeft. Tony Heeren: “Ik zocht bewust andere domeinen op zoals cultuur, muziek, sociaal engagement. En toch is er een link. In mijn loopbaan stelde ik vast dat het leven niet voor iedereen mild is geweest. Mensen hun leven terug op de rails zetten, het is iets wat je bij Franciscus ook terugvindt. Zijn open visie op de maatschappij ook, de zorg voor het klimaat en voor de medemens. Het zijn die waarden die mij tot hier hebben gebracht. Het leven heeft mij heel veel gegeven. Ik voel me dankbaar. Nu wil ik iets teruggeven.”

Glaasje wijn

Tony Heeren is al decennia lang vertrouwd met de Franciscaanse spiritualiteit, heel concreet met de paters van het Minderbroedersklooster in Sint-Truiden. “Ik deed als toekomstig advocaat mijn stage bij meester Royer, hier recht tegenover het klooster. In het begin van de jaren ’80 staken de paters al eens graag de straat over om bij Polsky Royer een goed glas wijn te komen drinken. Zo kwam ik in contact met hun spiritualiteit. Daarnaast leerde ik de vieringen in hun kerk appreciëren en vond ik er veel inspiratie. De mooie muziek van het koor De Schalmei klinkt nog na in mijn oren. Maar genoeg gemijmerd, er is werk aan de winkel. Eind dit jaar moet er nieuw beleidsplan voor het museum op tafel liggen. De uitdagingen liggen klaar; we gaan ervoor!”

Samenstelling nieuwe bestuursorgaan v.l.n.r.: Willy Luyckx, Tony Jossa, Lucas Heylands, Lieve Opsteyn, Tony Heeren, Anne Milkers, Nathalie Cleeren, Kathleen Dignef, Hilde Hendricx, Guy Plevoets,  o.f.m. Frans Cuypers, Dany Schoebrechts, Anja Neskens en Karen Lens (niet op de foto).

Foto’s © Museum De Mindere / Rudi De Cock