Door de start van het bouwverlof in Zuid-Limburg is de rotonde volledig bruikbaar. Ook richting centrum kan er weer vlot gereden worden. Vanaf 5 augustus wordt er verder gewerkt met beperkte hinder.

Tijdens het bouwverlof zijn alle gebruikelijke rijrichtingen mogelijk op de rotonde van Stayen. Op de Haspengouwlaan zijn er wel 2 versmalde rijstroken in elke rijrichting tussen de rotonde en de spoorwegbrug. Na het bouwverlof, vanaf 1 augustus, voert de aannemer 2 dagen voegvullingen uit op de Tiensesteenweg richting het centrum. Beurtelings verkeer blijft mogelijk.
Vanaf 5 augustus start de aannemer met de aanleg van de bypass voor doorgaand verkeer vanuit Tienen richting Luik. Dan rijdt het verkeer over 2 versmalde rijstroken op de Haspengouwlaan. De uitrit van parking Stayen op de Haspengouwlaan kan je dan enkel uitrijden richting de nieuwe turborotonde. De aanleg van de bypass duurt vermoedelijk tot begin september.
Later volgt nog de aanleg van de parallelle ventweg voor de ontsluiting van het plaatselijk verkeer, met daaraan voorafgaand de nutswerken.