Sint-Truiden blijft volop inzetten op digitalisering. Zo wordt het oude stadsarchief volledig aangepakt en zullen de inwoners voor attesten en documenten terecht kunnen op de stadsapp. “Het e-loket zit in de lift; steeds meer Truienaren maken er gebruik van. Maar inwoners die liever gewoon langskomen in het stadskantoor blijven uiteraard welkom”, stelt waarnemend burgemeester Hilde Vautmans.

Het elektronisch loket is een gebruiksvriendelijk digitaal loket dat Truienaren de kans biedt om attesten uit de bevolkingsregisters en uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand zelf op te vragen via de website van de stad Sint-Truiden of via de stadsapp. Burgemeester Vautmans legt uit: “De coronapandemie leidde tot een echte boost van het e-loket, zo blijkt uit het jaarverslag e-loket van 2021. Cijfers tonen aan dat de Truienaar de weg naar dit loket duidelijk heeft gevonden voor het aanvragen van allerlei attesten en documenten. Denk maar aan een attest van gezinssamenstelling, attest van woonst, uittreksel uit het strafregister, akte van overlijden en vele andere documenten. We breiden deze service nu verder uit zodat het mogelijk is om de aanvraag van een nieuwe PIN/PUK-code en het aanleveren van bewijs van poliovaccinatie digitaal te laten verlopen via het e-loket.”

In beeld: de grafiek toont aan dat het aantal aanvragen via het e-loket flink in stijgende lijn gaat

Of het gebruik verplichtend zal werken voor iedere Truienaar antwoordt de burgemeester ontkennend: “Inwoners die liever persoonlijk langskomen in het stadskantoor of niet over de digitale vaardigheden of infrastructuur beschikken om gebruik te maken van het e-loket, kunnen uiteraard nog altijd terecht bij onze medewerkers van team Bevolking en Burgerlijke stand.”

Foto’s © Ronny Lademacher / Stad Sint-Truiden