Triamant beschikt niet over de middelen om de obligatiehouders terug te betalen. Dat heeft CEO Jo Robrechts woensdag meegedeeld op een infovergadering.

Op een infovergadering over Triamant in Velm heeft CEO Robrechts woensdag een 100-tal mensen ontmoet die destijds een obligatie hadden gekocht. Hij legde er een voorstel op tafel voor op de lange termijn maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de investerende families hun geld ooit zullen terugzien.

De obligatie bedroeg per stuk minimaal 100.000 en maximaal 500.000 euro en leverde een beloofd rendement op van 3,25 tot 4,25 procent. De obligatie was vrijblijvend maar wanneer de obligatiehouder ook een flat van Triamant huurde, werd de rente verrekend in de huurprijs. Uit de jaarrekeningen blijkt dat op die manier ruim 17 miljoen euro werd opgehaald.

Door de financiële malaise bij Triamant vreesden heel wat obligatiehouders hun geld kwijt te zijn. Die vrees werd woensdag bewaarheid. “Triamant Finance heeft vandaag niet de middelen om de rente op de obligaties nog langer te betalen”, klonk het uit de mond van de CEO. Als verklaring voor de financiële situatie verwees Robrechts naar de coronacrisis. Tenslotte stelde hij voor dat de obligatiehouders een drietal vertegenwoordigers aan zouden stellen, waarmee Triamant naar een oplossing kan zoeken.