Onlangs presenteerde de stad Sint-Truiden de eerste fase van hun tragewegenproject, waarbij nieuwe naambordjes werden opgehangen bij de vele doorsteekpaadjes en verbindingswegeltjes op haar grondgebied. De lokale afdeling van Vlaams Belang dient nu klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). “De trage wegen zijn allemaal in het Frans geschreven, met benamingen zoals ‘sentier’ of ‘chemin’. Dat is een inbreuk op de taalwetgeving. In Sint-Truiden spreekt men nog altijd Nederlands,” aldus kandidaat-gemeenteraadslid Patrick Vanparys (Vlaams Belang).

 

De afgelopen maanden werd onder leiding van bevoegd schepen voor Ruimtelijke Ordening, Mieke Claes (N-VA), alle doorsteken, steegjes, fietsverbindingen, veldwegen, en andere trage wegen in Sint-Truiden in kaart gebracht. Het project baseert zich daarbij op de Atlas der Buurtwegen uit 1841. “Die atlas stamt uit een tijd waarin Vlamingen en hun taal in eigen streek onderdrukt werden door de Franstalige administratie,” stelt Vanparys. “We zijn de opwaardering van deze wegen zeer genegen, maar we kunnen ons niet vinden in de Franse benamingen van de wegen en de paden. Ik ben teleurgesteld dat een schepen van een zogezegd ‘Vlaamse partij’ dat klakkeloos overneemt zonder rekening te houden met de historische taalstrijd van de Vlamingen. Dit is een overtreding van de taalwetgeving, die voorschrijft dat lokale besturen in het Vlaams gewest verplicht zijn om in het Nederlands te communiceren met de burgers, inclusief de straatnaamborden. De schepen had benamingen zoals ‘pad’ of ‘voetweg’ kunnen kiezen, of ze had de lokaal heemkundige kringen kunnen raadplegen voor namen van Truienaren of gebeurtenissen uit onze streek,” aldus Vanparys. “Ons rest niet anders dan een klacht in te dienen bij het ABB.”

 

Traject

Schepen Mieke Claes pikt de uitleg niet. “Meneer Vanparys loopt achter de feiten aan. Ik heb hem reeds meegedeeld dat wij al langer nadenken over een vervolgtraject in samenwerking met bijvoorbeeld de heemkundige kring,” aldus Claes. “Voorlopig werd de bestaande naamgeving uit de Atlas der Buurtwegen om cultuurhistorische redenen en gebruiksgemak behouden. Binnen het huidige subsidietraject was er geen ruimte voor een parallel naamgevingstraject, maar in de toekomst kan dat, mogelijk in samenwerking met lokale verenigingen, wel. We bekijken momenteel op welke manier we verder schakelen in dit waardevolle dossier om zo tot originele, Nederlandstalige bewegwijzeringen te komen. We zijn niet de enige stad die het zo hebben aangepakt. In Staden bijvoorbeeld, volgt het project hetzelfde traject.” Waarop Vanparys verwijst naar Lommel: “Daar zijn deze borden in het Nederlands.”

Schepen Mieke Claes bracht de voorbije legislatuur de trage wegen in kaart, paden zoals doorsteekjes, bospaden, die door voetgangers, fietsers, joggers, of ruiters worden gebruikt, of soms helemaal niet meer worden gebruikt. 

Kandidaat-gemeenteraadslid Patrick Vanparys: “De taalwetgeving is overtreden. We dienen klacht in bij het ABB”