Het project ‘Boost2BIKE’ zal in de toekomst studenten en lectoren de mogelijkheid geven om per fiets door de onderwijscampus te reizen. De parkeerproblematiek op de campus blijft hardnekkig bestaan. Uit een bevraging bij studenten bleek dat de huidige parking H nog te ver weg ligt van de campus. Om dat probleem te overbruggen komt er nu een totaal vernieuwde aanpak voor Hasselt en haar studenten waarbij de fiets centraal staat.

De voorbereidende werken voor de realisatie van een fietsbrug over de Grote Ring zijn gestart. Om de verbinding met Park H nog beter te maken komt er een herinrichting van de zuidelijke ventweg naast de Gouverneur Verwilghensingel naar een dubbelrichtingsfietspad, en een smallere strook voor gemotoriseerd verkeer. Dat fietspad verbindt Hogeschool PXL rechtstreeks met Park H. Er worden extra pompen voorzien om de fietstunnels bij hevige regenval droog te houden.

Aan de binnenzijde van de Gouverneur Verwilghensingel zal een weg over de volledige lengte heringericht worden. De bestaande pechstrook vlak naast de Gouverneur Verwilghensingel zal grotendeels worden opgebroken worden en plaatsmaken voor een groene berm. De weg zal  enkel  dienen voor de ontsluiting van de aangrenzende gebouwen zoals de ijshal Hasselt en de Provinciale Kunsthumaniora PIKOH. Parkeren langs de weg zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Om de verbinding tussen de noordelijke parking van Park H, de fietstunnel ter hoogte van de Sasstraat en het noordelijk gedeelte van de 11de Liniestraat te verbeteren, zal er een dubbelrichtingsfietspad aangelegd worden op de vrijgekomen ruimte langs de weg. Het nieuwe dubbelrichtingsfietspad zal 3 meter breed zijn en de 11de Liniestraat verbinden met de fietstunnel ter hoogte van de Sasstraat.

Beelden © PXL