De stad Sint-Truiden ondersteunde zaterdagochtend een controle op een
transportbedrijf op haar grondgebied. Het interdisciplinair bestond naast
vertegenwoordiging van de stad ook uit de Rijksdienst voor Sociale het
Toezicht Sociale Wetten, de Federale Wegpolitie en de Wooninspectie.
Ploegen van de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken
begeleidden de controle. De opgemaakte processen-verbaal zullen worden
overgemaakt aan het parket Limburg en het arbeidsauditoraat.  
“Transportbedrijven hebben een omgevingsvergunning nodig en moeten zich houden aan de voorschriften inzake bevolking en huisvesting. We kijken na of de vestigingen aan die voorwaarden beantwoorden. De RSZ-inspectie en het
Toezicht Sociale Wetten hebben dan weer gecontroleerd op het naleven van de wetgeving rond tewerkstelling, sociale bijdragen en arbeidsrecht” legt
burgemeester Veerle Heeren uit. Specifiek voor transportbedrijven wordt ook
steeds de tachograaf van de aanwezige vrachtwagens uitgelezen. De controle
van de rij- en rusttijden  en weekendrust gebeurt in het kader van de eerlijke
mededinging, de sociale bescherming van de bestuurders en ter bevordering
van de verkeersveiligheid.  
“We vinden het ten slotte ook belangrijk dat de bedrijven in orde zijn met alle regels inzake economische en fiscale wetgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk de bedoeling om de uitbuiting van buitenlandse chauffeurs te voorkomen en
een halt toe te roepen aan de oneerlijke concurrentie die op deze manier
ontstaat.”  
De Wooninspectie deed diverse vaststellingen. Op het terrein verbleven
werknemers in twaalf caravans die niet voor bewoning bestemd zijn wegens het ontbreken van elementaire voorzieningen zoals stromend water, elektriciteit, …
De inspecteurs van Toezicht Sociale-Wetten en RSZ deden eveneens
vaststellingen. De arbeidsauditeur werd hiervan in kennis gesteld.  
“De bestuurlijke controles die de stad Sint-Truiden ondersteunt, hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als uitbuiting, mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, drugshandel,  …
zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.
In overleg met diverse partners wordt er samengewerkt aan beeldvorming en
bestuurlijke handhaving” zegt burgemeester Veerle Heeren.