De leden van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Alken worstelden de voorbije maanden door tienduizenden doodprentjes en pakken nu uit met een naslagwerk erover. “We houden veel van onze plaatselijke geschiedenis omdat ze ons zoveel onthult”, vertelt secretaris Jos Boiten. “We doen alles uit de doeken op dinsdag 7 maart en ook Robert Croes zal er zijn nieuw boek ‘Croes’ voorstellen.

”We hebben 120.000 stuks geïnventariseerd”, steekt Jos Boiten van de Geschiedkundige Kring van wal. “Daaruit selecteerden we één periode, die van 1849 tot 1938, en werden de resultaten omgezet in een naslagwerk. Daarin vertellen we hoe we te werk zijn gegaan, en hoe doodsprentjes in de loop der jaren zijn geëvolueerd is. Ook hoe we als mensen omgaan met leven en dood komt daarin naar boven. De voorstelling van de dood, de vorm en de inhoud hebben zien er vandaag totaal anders uit dan pakweg 150 jaar geleden.”

Croes

De vereniging zal haar bevindingen binnenkort voorstellen voor het brede publiek. In een tweede luik op diezelfde avond wordt er aandacht besteed aan de genealogie van de familienaam Croes, een naam die vaak voorkomt in Alken. “Is de naam Croes enkel van Alken? Zijn er, gemeentegrensoverschrijdend, verschillende stammen Croes? Of gaat het terug tot één voorouder? Robert Croes en zijn echtgenote hebben zich hierop toegelegd. Zij zullen op diezelfde avond alles uit de doeken doen”, besluit Jos Boiten een beetje geheimzinnig.

Praktisch

De presentatie van het naslagwerk ‘Doodsprentjes uit het archief van de Kring van Alken’ en het resultaat van ‘De  genealogie van de familienaam Croes’ wordt gepresenteerd op dinsdag 7 maart 2023 om 19 uur in het Sint-Jorisheem, Hendriksveldstaat, Alken. De inkom is gratis.

In beeld van links naar rechts: secretaris Jos Boiten, auteur Robert Croes en voorzitter Jaak Heeren – © TruiensNieuws