In september 2020 heeft Felix de strijd tegen zijn erfelijke ongeneselijke ziekte op 2-jarige leeftijd verloren.  Het was een hele lijdensweg voor Felix, maar eveneens voor de ouders, familie en vrienden. Het hele gebeuren heeft allen gewapend met het besef dat je het beste moet maken van wat je in handen krijgt en hebt in welke situatie ook.

Zij werden in hun strijd gesteund door de meest bijzondere organisaties en hun zorgverleners. Deze gaven hun zuurstof, namen bepaalde zorgen over en gunden vooral rust en geruststelling. Ze gingen tot het uiterste…

Door elk jaar samen te fietsen en hierbij financiële middelen op te halen, willen de ouders, familie en vrienden in naam van Felix een verschil blijven betekenen voor zijn lotgenootjes en de organisaties die hen bijstaan. Zo wordt Felix ieder jaar in hun hart gedragen.

De vzw verzamelt fondsen door ieder jaar met verschillende teams elk minstens 500 km te fietsen gedurende een week. Deze eerste editie gaat dit jaar door van 8 tot 15 mei. Verschillende teams uit St-Truiden fietsen mee, o.a. het team met Sofie Carlier (team MC’s en de oud-leiding van Chiromeisjes Sint-Marten). Je kan hun team rechtstreeks sponsoren!

felix

Hoe kan dat? Ga naar Felix500.be – Klassement. Zoek Team MC’s en klik op sponsor team. Naast de gereden km’s helpt elke euro hun team naar de top van het klassement. Met een bedrag naar keuze geven jullie vleugels aan de kilometers die zij fietsen en aan het goede doel dat zij steunen.

De werking van Felix500 die daardoor ondersteund wordt is tweeledig.

  1. Vzw Felix500 gaat voor structurele impact voor zorgteams en mantelzorgers die palliatieve en ernstig zieke kindjes bijstaan. Ze gebruiken hun middelen voor een actieve lobby bij het beleid door onder meer onderzoek te stimuleren en samenwerking met actoren in het veld
  2. Vzw Felix500 kiest elk jaar een specifiek project om rechtstreeks te ondersteunen met de Grote Prijs Felix500.

De opbrengst van de editie 2021 gaat dit jaar naar de werking van Kites – Thuiszorg op maat van kind met kanker | UZ Leuven, verbonden aan de afdeling Kinderoncologie van het UZ Leuven.  Deze gespecialiseerde teams ondersteunen de kinderen, hun gezin en hulpverleners die thuis in de zorg zijn betrokken met advies en zorg op maat.

Wie het project verder wenst op te volgen kan dit doen via de website www.felix500.be en in te tekenen op de nieuwsbrief.

Gelden kunnen rechtstreeks overgemaakt worden op naam van de vereniging Felix500 via rekeningnummer BE17 0018 8920 3221 of door bv. het sponsoren van Team MC’s Felix500.be – Klassement

Contactgegevens
Joachim Spyns, info@felix500.be, Felix500, Rekeningnummer: BE17 0018 8920 3221