Er zijn bewoners van de Gazometerstraat die niet te spreken zijn over het voetpad. 

“Moet hier iemand zijn benen breken?  Er zijn een dranghek en een bruinzeelplaat neergelegd om over te stappen.  De schepen van openbare werken Bert Stippelmans en de Burgemeester zijn verwittigd” werd ons verteld door één bewoner. Diezelfde bewoner vroeg zich ook af waar de veiligheidscoördinator was om dit in goede banen te leiden.

1 (4)

1 (3)

 

1 (2)