Komt er een gratis 12-rittenkaart voor iedere bewoner?
Er is een voorstel voorgelegd aan de Raad van bestuur van de NMBS waarbij iedere inwoner van België een gratis 12-rittenkaart kan bekomen.

12-rittenkaart
Het product zal de vorm aannemen van een pass op naam en op aanvraag. Deze zal ter beschikking worden gesteld aan elke inwoner van dit land ouder dan 12 jaar die de aanvraag doet; Kinderen jonger dan 12 jaar mogen al gratis reizen. De gratis pass bevat 12 ritten en zal gedurende een periode van 6 maanden bruikbaar zijn, aan een ritme van 2 ritten per maand (na 9 uur ’s ochtends in de week en niet in het weekend tijdens de maand augustus). De spreiding van het gebruik van de pass over een periode van zes maanden moet een betere spreiding van de reizigersstromen garanderen.

Hoe deze kaart bekomen?
Geïnteresseerden zullen een aanvraag enkel kunnen doen via het webform en dus niet via de loketten in de stations. De pass zal vervolgens via de post worden opgestuurd. Aanvragen zijn mogelijk tot 30 september 2020.

Wanneer zal deze kaart beschikbaar zijn?
Alle maatregelen worden genomen om te zorgen dat het online aanvraagformulier tegen begin augustus operationeel is. Deze periode  is nodig om het digitale platform te ontwikkelen en de distributieketen op te zetten, waarvoor openbare aanbestedingen zullen worden gelanceerd.

Vanaf wanneer kunnen we reizen met deze kaart?
De eerste reizen zullen mogelijk zijn 15 dagen na de start van de aanvragen, vanaf 17 augustus 2020..

Waarom deze actie?
De actie zal ondersteund worden door een communicatiecampagne die de rol van de trein als openbaarvervoersmiddel voor toeristische, commerciële, recreatieve, sociale en culturele doeleinden benadrukt. Het is belangrijk om het vertrouwen in het openbaar vervoer terug te winnen en het toerisme te stimuleren. Het  betekent ook dat de bezettingsgraad op het openbaar vervoer terug normaal wordt en dat de NMBS hiervoor een financiële tegemoetkoming ontvangt. .