De vernieuwing van de rotonde Stayen in Sint-Truiden begint aan een nieuwe fase. De Zoutleeuwsesteenweg zal een tweetal maanden afgesloten zijn, en dit vanaf vanaf eind april. Maandag 4 april start de aannemer de voorbereidende werken voor de aanleg van een tijdelijke werfweg. 

Sinds januari vernieuwen de nutsmaatschappijen de kabels en leidingen in de bermen aan de rotonde van Stayen, tussen de Renault garage en bakkerij Vangrootloon. Er komt nu een werfweg aan de onderzijde van de rotonde, aan de kant van de Aldi. De Tiensesteenweg richting het centrum zal op die werfweg aansluiten. Zodoende kan de aannemer de rotonde in één geheel aanleggen. Tegen begin juli kan de rotonde volledig open, uitgezonderd de bypass. Die extra bypass richting Luik en de ventweg worden pas in het najaar aangelegd, nadat in die zone de nutswerken zijn uitgevoerd. Verkeer vanuit Tienen richting Brustem, Heers, Luik verloopt tot dan gewoon via de rotonde.

Zoutleeuwsesteenweg

Aanstaande maandag 4 april starten de voorbereidende werken, waarbij de aannemer een tijdelijke werfweg aanlegt aan de kant van de Aldi, voor verkeer tussen Tienen en Luik. Die werken zullen een drietal weken duren, met nauwelijks hinder voor het verkeer.

Eind volgende maand, vermoedelijk in de week van 25 april, wijzigt de verkeerssituatie en zal de hinder toenemen. De Tiensesteenweg richting het centrum zal vanaf dan aansluiten op de werfweg. Het verkeer staduitwaarts richting Luik en Gingelom zal een omleiding volgen via de Montenakenweg, om het tijdelijke kruispunt te ontlasten. De Zoutleeuwsesteenweg wordt vanaf eind april zelfs twee maanden afgesloten ter hoogte van de rotonde, en dit tot eind juni. Tijdens de afsluiting volgt verkeer van en naar Zoutleeuw een omleiding via Wilderen. Voor fietsers geldt er een veilig alternatief rond de werfzone, via de fietsknooppunten langs de Volmolenweg en Truierweg.

De turborotonde met bypass moet de doorstroming verbeteren en het risico op filevorming verkleinen. Het zorgt ook voor meer duidelijkheid omdat weggebruikers op voorhand weten wie welke richting uitgaat. Op termijn komen er dubbelrichtingsfietspaden en oversteekplaatsen.