Ze zijn wat gewend bij de politie, maar iemand die auto rijdt zonder ooit een rijbewijs gehaald te hebben is toch wel heel kras. De controles leverden nog andere resultaten op en kaderden onder andere in de actie ‘veilig schoolverkeer’.

De actie op de Luikersteenweg ter controle van de daar gelegen bars leverde resultaten op. Zo viel er één bestuurder op die naar aanleiding van gevaarlijk rijgedrag aan de kant werd gezet. Rijden op de linkerzijde van de rijbaan kan nu eenmaal niet. De man legde een positieve ademtest af. hij had teveel gedronken. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Verder stelde de politie overtredingen vast die leidden tot onmiddellijke inningen, onder meer 28 automobilisten die reden over de in het midden gesitueerde verdrijvingsvlakken, 10 bestuurders voor een overtreding op stilstaan en parkeren en 9 mensen wiens autokeuring was vervallen. Ook één persoon die op het fietspad parkeerde werd beboet.

Geen rijbewijs

Er bleek één bestuurder te zijn die geen identiteitsgegevens kon voorleggen en zijn adres niet meer wist. “Hij gaf wel een naam op, maar deze kwam niet voor in onze databanken”, aldus de woordvoerder. “Hij werd bestuurlijk aangehouden en na verdere controle door onze politiediensten, kon zijn identiteit achterhaald worden. Hij heeft gelogen over zijn naam, heeft een verval van recht tot sturen en heeft nooit een rijbewijs behaald.” Dat bracht het aantal boetes voor de man in totaal op drie.

Veilig schoolverkeer

In het kader van ‘veilig schoolverkeer’ werd een man zijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. Hij legde immers een positieve speekseltest (drugs) af en de keuring was vervallen. Er waren ook onmiddellijke inningen voor onder andere het niet dragen van de veiligheidsgordel (4 mensen), het gebruik van de gsm achter het stuur (drie) en het negeren van verkeersborden (twee). Tenslotte was er een wagen zonder geldig keuringsbewijs. De processen-verbaal in deze actie? Een overzicht:

  • 1 x  bromfiets geen verzekering en niet ingeschreven  → inbeslagname bromfiets
  • 3 bromfietsen klasse A (max. 25/km uur) haalden bij de controle een snelheid van 49, 49 en 51 km/uur  → voertuigen geïmmobiliseerd
  • Een 15-jarige bestuurder van een step behaalde een snelheid van 46 km/uur  → voertuig geïmmobiliseerd
  • De bestuurder van een personenvoertuig kon geen rijbewijs voorleggen → voertuig geïmmobiliseerd