Gedaan met plankgas geven op het begin van de Zoutleeuwsesteenweg. De gemeenteraad van Sint-Truiden heeft groen licht gegeven voor infrastructuurwerken. Het gaat om het stuk vanaf de rotonde op Stayen tot aan de Truierweg over een lengte van 400 meter. Zowel Fluvius als de provincie stappen mee in dit dossier zodat de totale kostprijs van meer dan één miljoen euro gedeeld wordt.

Het projectgebied waarover we hier spreken loopt van de rotonde Stayen tot de Truierweg richting Wilderen. “Dit deel van de Zoutleeuwsesteenweg is zowel recreatief als functioneel een belangrijk onderdeel van het fietsnetwerk”, verduidelijkt waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA). “Vandaag zijn er twee fietsoversteken en geeft de weg door de aanliggende fietspaden een brede indruk. De snelheid van 50 km/u kan er niet afgedwongen worden. Er komt nu een dubbelrichtingsfietspad, afgescheiden van de rijbaan. Hierdoor kan er een fietsoversteek verdwijnen en wordt het veiliger voor de fietsers. De rijweg wordt ook visueel versmald tot 6,2m breed, wat de snelheid van de automobilisten automatisch doet afnemen.”

Middengeleider

Nieuw is dat ter hoogte van de fietsoversteek het verkeer vertraagd zal worden door een middengeleider. Jelle Engelbosch: “Fietsers kunnen hier in 2 keer oversteken en hebben een goed zicht op het afkomend verkeer. In de berm worden enkel de inritten naar de percelen nog verhard, en dit in overleg met de aanpalende bedrijven. Gelijklopend zal er een gescheiden riolering worden aangelegd en de verlichting wordt ook aangepast. Dit project sluit aan op de nieuwe rotonde waar al een aanzet van de riolering werd voorzien.”

Financiële lastenverdeling

Het project zal uiteindelijk meer dan één miljoen euro kosten. Gelukkig moet de stad die kosten niet alleen dragen. “Zowel Fluvius als de provincie zitten mee in dit verhaal”, aldus Engelbosch. “De totale kostprijs wordt geraamd op 1.060.683,23 euro inclusief btw met een kostenverdeling. Fluvius draagt 103.676,90 euro bij, en daar bovenop 161.658,24 euro met een tussenkomst van 75 % of 121.243,68 euro ten laste van de stad Sint-Truiden via het Rioleringsfonds. Wij dragen als stad 365.807,27 euro bij en nog eens 291.505,20 euro voor de fietspaden waarvan 90 % gesubsidieerd wordt door het Fietsfonds deels via de provincie Limburg en deels via de Vlaamse overheid”, aldus de burgemeester.

Tekst & foto’s © Rudi De Cock