Gisteren, dinsdag, kreeg Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits in een commissievergadering vragen over de situatie bij Triamant in Sint-Truiden. Een inspectieverslag van de Vlaamse overheid toont aan de administratie van minister Crevits al een jaar geleden op de hoogte was van de financiële problemen bij Triamant Sint-Truiden.

 

Het was Hannes Anaf (Vooruit) die gisteren in de commissie van het Vlaams Parlement de kat de bel aanbond. Het parlementslid haalde een financieel inspectieverslag boven waaruit bleek dat het Departement Zorg exact één jaar geleden de boekhouding van de vzw AAACare had gecontroleerd. De vreemde naam AAACare die nu voor het eerst opduikt is één van de vele vennootschappen in het kluwen van Triamant. AAACare baatte het woonzorgcentrum Triamant in Sint-Truiden uit, maar had op diezelfde site een dienst voor thuisverpleging en bood hulp aan personen met een handicap. Al die diensten zijn expliciet benoemd in het inspectieverslag. De conclusie van de inspecteurs klinkt scherp: “De vereniging heeft onvoldoende middelen om haar korte termijn schulden te voldoen, is volledig afhankelijk van externe schuldeisers en heeft continu bijkomende financiële middelen nodig om haar activiteiten te kunnen blijven financieren. Er zijn ook achterstallige RSZ-betalingen.” Vooruit-parlementslid Anaf bevroeg de minister: “Het werd duidelijk dat de verschillende vennootschappen via allerlei structuren aan elkaar factureerden. Dat had bij jullie toch alarmbellen moeten doen afgaan?”

Geen erkenning

Crevits reageerde door te stellen dat haar administratie uit het verslag niet kon afleiden dat er financiële problemen waren die zouden kunnen leiden tot een faling. “Het bestuur van Triamant kon het Departement Zorg, en de bijhorende controles, jarenlang buitenspel zetten. De verklaring ligt in het kluwen van vennootschappen. Concreet was er slechts één herstelverblijf erkend, namelijk dat in Bree. Door die erkenning kan het Departement Zorg daar controles uitvoeren, een remediëring opleggen en indien nodig de erkenning schorsen of zelfs intrekken. Alle andere sites van Triamant zijn niet erkend. Dan zijn er geen systematische controles en is handhaving veel moeilijker.” Gisteren herhaalde Vlaams parlementslid en oud-burgemeester Ludwig Vandenhove nog eens het standpunt van zijn partij. “Als na de verkiezingen Vooruit in een Vlaamse Regering kan stappen zal er komaf worden gemaakt met de privatisering van de woonzorgcentra”, klinkt het. In februari stemden cd&v, N-VA en Open Vld in het Vlaams parlement nog een resolutie in die zin van Vandenhove weg.

Triamant Haspengouw. Vooruit herhaalt haar eis om zorgsector niet te privatiseren: “Als het aan ons ligt gaan al die commerciële woonzorgcentra eruit”