Aquafin en minister Demir zetten een boom op voor ‘Meer bos in Vlaanderen’ in Sint-Truiden

Nooit eerder trok de Vlaming er weer zo massaal op uit in de natuur. Men (her)ontdekt groene plekjes dicht bij huis en geniet intens van de biodiversiteit en de buitenlucht. Anderzijds maakt de toestroom van te veel mensen in te kleine natuurgebieden ook duidelijk dat Vlaanderen dringend nood heeft aan meer bos. Daar wil Aquafin aan meehelpen. Van 2020 tot 2024 zal het bedrijf elk jaar 10.000m² extra bos voorzien in Vlaanderen.

In 2018 ondertekende Aquafin de Green Deal biodiversiteit en engageerde zich daarmee om op 400 hectare bedrijfsterreinen extra inspanningen te doen om de biodiversiteit er te vergroten. “Het is één van de doelstellingen die we ons als bedrijf opleggen in onze visie rond maatschappelijk verantwoord ondernemen”, zegt Sabine Schellens, directeur HR & Organisatieontwikkeling bij Aquafin. “We beperken ons niet tot het aanplanten van extra bos, maar leggen ook poelen aan, vormen grasweiden om tot bloemenweiden, doen aan gefaseerd maaibeheer en plaatsen bijenhotels en nestkastjes op en rond onze zuiveringsinstallaties en pompstations. We kunnen hiervoor rekenen op een geëngageerde werkgroep die op zoek gaat naar opportuniteiten en de uitvoering in goede banen leidt.”

Uniek bosproject in Sint-Truiden

Van 2020 tot 2024 zal Aquafin elk jaar 10.000m² extra bos voorzien in Vlaanderen. Eén van projecten dit jaar vindt plaats in Runkelen (Sint-Truiden). Naast en op de rioolwaterzuiveringsinstallatie ligt een terrein van 1750m² dat zich uitstekend leent om bos aan te planten. Hier zal de 10.000ste boom op Aquafin’s grondgebied geplant worden. Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir – die in haar bosuitbreidingsplan opriep tot de aanleg van 4000 hectare extra bos tegen 2024 – is erg enthousiast. “Met de lente voor de deur en de coronacrisis die stilaan verleden tijd lijkt te zijn, houdt niets ons nog tegen om erop uit te trekken in ons prachtige Vlaanderen. De afgelopen twee jaar hebben we onze natuur herontdekt. Om ook onze kinderen en kleinkinderen de kans te geven om van onze natuur te genieten, zetten we met de bosalliantie resoluut onze schouders onder meer bos voor Vlaanderen. Ook bedrijven zijn belangrijke partners in ons bosuitbreidingsverhaal. Hopelijk kan het engagement van Aquafin vele ondernemers overtuigen om ook hun boompje bij te dragen aan een groener Vlaanderen”, aldus de minister.

Het nieuwe bos wordt bovendien toegankelijk voor het publiek. De eerste spadesteek vindt plaats donderdag 10 maart om 13u30 in aanwezigheid van minister Zuhal Demir, directeur Sabine Schellens van Aquafin en waarnemend burgemeester van Sint-Truiden Ingrid Kempeneers.