’t Spant, een centrum in Sint-Truiden op de Grevensmolenweg dat zich inzet voor gezinnen met kinderen en jongeren vanaf zes jaar, gaat quizzen. “Om het project ‘Akki, de geheime helper van het gezin’ te financieren, organiseren wij een quiz”, vertelt begeleider Roel Vanaeken. ’t Spant biedt een belangrijke ondersteuning aan gezinnen die zich in een kwetsbare leefsituatie bevinden.

“Binnen dagcentrum ’t Spant werken we met kinderen en jongeren die zich in een problematische of een verontrustende leefsituatie bevinden”, steekt Roel Vanaeken van wal. Roel is er begeleider en werkt er met kinderen en jongeren. “We gebruiken methodieken op maat, die de ontwikkelingskansen van deze jonge mensen bevorderen. Hiervoor doen we enerzijds een beroep op bestaand materiaal en anderzijds ontwerpen we zelf materiaal. Zo zijn we bezig met het maken van een prentenboek voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar met als titel “Akki, de geheime helper van het gezin”. Bij dit prentenboek hoort ook een methodiekenbundel. De bedoeling is om met kinderen op een methodische manier te werken rond de krachten en beperkingen van hun ouders. Uiteindelijk willen we zo kinderen sterker en weerbaarder te maken.” Daarom gaat Vaneken steevast op zoek naar oplossingen binnen hun netwerk.

Quiz

Om het project ‘Akki, de geheime helper van het gezin’ te financieren organiseert ’t Spant een quiz. “We hopen dat veel mensen zich gaan inschrijven. Zo kunnen we onze uitgebreide en gespecialiseerde aanpak versterken. We willen een waardevolle bijdrage blijven leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van kwetsbare gezinnen”, besluit Roel Vanaeken.

Praktisch

Datum: 12 oktober ’24
Locatie: Basisschool Klim-Op, Ursulinenstraat 16, 3800 Sint-Truiden
Doors: 18u30
Start Quiz: 19u
Inschrijven via tspant@huizesintvincentius.be