Bomen zijn onderdeel en tegelijkertijd ondersteuners van de biodiversiteit. Bomen leveren namelijk voedsel, leefruimte, bescherming en nestgelegenheid aan insecten, vogels, kleine zoogdieren en korstmossen. Om het belang van oude bomen in de kijker te zetten trok Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum naar een parkje in Rapertingen en klom de bomen in om een promofilmpje te maken.

Foto’s ©FT