De raveparty op het voormalige militair domein te Brustem gaat gewoon verder. Politie en leger zijn ter plaatse maar grijpen niet in. Burgemeester Kempeneers staat machteloos. “Na de risicoanalyse met de procureur en de federale, lokale en militaire politie is er beslist om de raveparty te laten uitdoven. We willen rellen vermijden”, aldus de burgemeester. Ondertussen duikt de naam van Belgitek op die in het verleden nog al dergelijke ‘freedom partys’ organiseerde. En wat met de toeristen die hier komen voor de rust?

 

De militaire vliegbasis te Brustem is de hotspot voor feestvierders uit heel Europa. Dat blijkt uit de vaststellingen van de politie. “Het militaire domein wordt nog gebruikt door de Koninklijke School voor Onderofficieren als oefenterrein, maar er zijn geen wapens, munitie of ander militair materieel aanwezig of opgeslagen op de site”, laat Defensie weten. “Er is geen permanente militaire aanwezigheid en dus vormt de rave geen militair veiligheidsrisico. De politie is er samen met de militaire politie aanwezig om de situatie onder controle te houden.”

Die politie rekent er nog altijd op dat de fuif vanzelf uitdooft. De burgemeester volgt de zaak van minuut tot minuut op. Ingrid Kempeneers geeft een update: “Gezien de omvang en het aantal aanwezigen is het voor de ordediensten onmogelijk om de zone op een veilige manier te ontruimen. Onze ploegen blijven ter plaatse en doen de nodige vaststellingen. We gaan niet met man en macht binnenvallen, maar het evenement gecontroleerd laten uitdoven. We willen vooral geen paniek veroorzaken en we willen ten allen prijze rellen vermijden”, verduidelijkt de burgemeester. Omwille van de grote toestroom mensen werden een aantal straten afgesloten voor onbepaalde duur, waaronder Straeten, Bermenstraat en Kerkom-Dorp ter hoogte van de Truilingenstraat.

Perimeter

Ondertussen blijven er mensen toestromen aan het militair domein omdat de fuif tot maandag duurt. De politie heeft een perimeter ingesteld, maar mensen laten gewoon hun auto’s achter en gaan te voet het terrein op. Langs het aanpalende natuurgebied zijn er draden doorgeknipt en rijdt men met auto’s gewoon binnen. Het uitdoof-scenario lijkt nog niet voor vandaag of morgen. “De sfeer is momenteel nog ontspannen omdat ze (de politie, nvdr.) ons zijn komen vertellen dat ze ons zullen gedogen”, aldus een Antwerpse raver.

Het is intussen nog niet duidelijk wie de organisator is. De naam Belgitek wordt genoemd. Die organisatie heeft in het verleden ook dergelijke ravepartys gehouden. Volgens de feestgangers zijn de plannen online in besloten groepen voorbereid.

Toerisme

Toeristen die met dit verlengde weekend de rust kwamen opzoeken zijn eraan voor de moeite. Het valt te bezien welke impact dit op termijn voor het toerisme van Sint-Truiden gaat hebben. Het Haspengouwse imago van natuur, bloesems en rust staat toch wat haaks op dit gebeuren. “Aangezien nationale media het bericht brengen straalt dat toch af op de hele stad of regio”, zeggen mediawatchers. “Het gaat hier om een zeer lokaal probleem van geluidsoverlast, maar hoe de grote zenders het nieuws vanavond gaan brengen, kan mee bepalend zijn voor het imago van de ganse streek.”

Wellicht blijft die imago-schade beperkt als het beleid een tweede editie kan voorkomen, bijvoorbeeld door in samenspraak met Defensie de site ontoegankelijker te maken en politiepatrouilles het domein in hun vaste controlerondes te laten opnemen.

Foto © Media Haspengouw