Stenaartberg, de straat die van de Plankstraat afhelt naar de Abdijstraat, heeft een imposante straatwand aan de linkerkant, waarachter de gebouwen van de huidige Heilig-Hartschool en de speelplaats van de abdijsite zich bevinden. De rechterzijde wordt gedomineerd door het herenhuis op nummer 1, met ernaast een vlakte waar ooit een klooster en het Sint-Annaziekenhuis stonden en waar Integro, Wiric en het Sint-Trudoziekenhuis een nieuwe wijk gaan bouwen met zorgvoorzieningen en woningen. Er komt een extra voetpad aan die kant van de straat, wat nu voor een gedeelte ontbreekt.

Stenaartberg haalde nog niet zo lang geleden de politieke agenda. Op de gemeenteraad van maandag 24 april 2023 stond een overeenkomst ‘optie tot aankoop met vzw Sint-Trudo Ziekenhuis inzake perceel Abdijstraat’ geagendeerd. Vooruit Sint-Truiden zag een opportuniteit om twee dossiers aan elkaar te koppelen en zo de straat verkeersveiliger te maken. “In plaats van het perceel aan de Abdijstraat te verkopen, ruilen we beter dat hoekje van 5,5 are voor een extra strook langs de Stenaartberg”, stelde Gert Stas (Vooruit) op diezelfde gemeenteraad. “Op die manier kunnen we Stenaartberg verbreden en er veilige stoepen langs beide kanten voorzien.” Burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v), verantwoordelijk voor Mobiliteit, had daar blijkbaar ook aan gedacht. “In Stenaartberg werd een tijdje geleden de rijrichting omgekeerd en geldt het principe van de schoolstraat. Er is een verbod op parkeren en stilstaan. Hierdoor kan het fietsverkeer zich in de twee richtingen door de straat bewegen. Maar de straat is wat smal en er is slechts een smalle stoep aan één kant. We hebben in de verkoop voorzien dat we in Stenaartberg inderdaad ruimte bijkrijgen, goed voor ongeveer 2 meter, voor fietsers en voetgangers. Dat zal niet van vandaag op morgen kunnen, maar we werken dat verder uit en gaan dat realiseren.”

(Lees verder onder de foto’s)

In beeld: Stenaartberg vandaag met links het nieuw te bouwen project waar er bijkomende ruimte wordt gecreëerd voor voetgangers en fietsers

                                                                                                     

Rijke geschiedenis

Stenaartberg is als straat de stille getuige van een mooi onderdeel van de rijke geschiedenis van de stad. De benaming verwijst waarschijnlijk naar de steenachtige ondergrond op deze plaats en naar het centrum van de voormalige stadssector “Op Ten Steynaert”. Bassisschool H.Hart Sint-Trudo is er gevestigd sinds 1843. In al die decennia is er natuurlijk veel veranderd. De vroegere jongensschool en meisjessschool van Bevingen versmolten in 1972 tot één school. In 1976 werd een fusie met de H.Hartschool (Stenaertberg) aangegaan. In de vestigingsplaats van het vroegere Sint-Trudo-instituut werden ooit de kleuters ondergebracht. Ook zij verhuisden naar hun nieuwe klassen op Stenaertberg. Opvallend staat natuurlijk het neoclassicistische breedhuis te pronken op de hoek van de C. Cartuyvelsstraat; een mooi gebouw van zeven traveeën en twee en een halve bouwlaag onder een zadeldak van Vlaamse pannen, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

“Het Redemptoristenklooster stond tegenover mijn college waar ik school liep”, vertelt Luc Renson, voorzitter van de vzw Abdij, Stad en Regio. Luc woont trouwens op nummer 1. “De paters, destijds op nummer 2 dus, stonden destijds bekend om hun donderpreken. In 1967 werd het afgebroken en vervangen door de  Sint-Annakliniek, dat nu ook al verdwenen is. Van de redemptoristen kan je geen steen meer vinden. Op de plek ligt nu een groot, open en leeg bouwterrein waar ooit de Sint-Anna Kliniek stond. Hier zou een moderne zorgcampus moeten komen, met parkings, winkels, zorgflats, seniorenwoningen, een zorghotel en nog veel meer. Maar de gapende open ruimte van wat eens het Belgisch centrum van de redemptoristen was, ligt er ook al jaren na de afbraak verlaten bij.”

Foto’s uit de oude doos.

Als eerste foto het huis op nummer 1 met de dubbele steektrap die voorzien is van een mooi gesmeed ijzeren hek met initialen M.V. Daarnaast de gebouwen van de redemptoristen (ook laatste foto in het groot onderaan).