Sint-Vincentius heeft in 2019 maandelijks voedselpakketten bedeeld aan 3.784 kwetsbare gezinnen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de 37 Limburgse Vincentiusverenigingen.

Vorig jaar hielpen de 37 Limburgse Vincentiusverenigingen 3.784 kwetsbare gezinnen per maand, in 2018 waren er dat nog 3.822. Voor het eerst sinds jaren ziet Vincentius Limburg het aantal gezinnen dat maandelijks een beroep doet op een hulppakket lichtjes dalen.

Cijfers zijn echter één ding, de interpretatie moet altijd met de nodige omzichtigheid gebeuren. We moeten er ons van bewust zijn dat het hier voornamelijk over gezinnen gaat die eerst langs het OCMW zijn gegaan en daar een officieel attest ontvangen voor voedselhulp. Er zijn heel wat mensen niet bij het OCMW aankloppen en in verdoken armoede leven. De cijfers zijn dus een onderschatting en waarsqchijnlijk nog maar het topje van

Kinderarmoede

In totaal bereikten de Vincentiusverenigingen samen 10.342 personen, onder wie 2.095 kinderen tot 12 jaar en 1.392 kinderen tussen 12 en 18 jaar.

Ruim twintig procent van de gezinnen die maandelijks beroep doen op Vincentius zijn eenoudergezinnen, 36,5 procent is alleenstaand zonder kinderen. “Door het grote aantal alleenstaanden en eenoudergezinnen heeft Siunt-Vincentius ook beslist om voedingsproducten op te nemen met een kleinere verpakking.