Erkende doven en slechthorenden kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen voor speciale rookmelders met felle lichtflitsen en trilplaten, maar dat die tegemoetkoming bestaat is nog te weinig bekend.

Sinds 1 januari moeten alle woningen in Vlaanderen verplicht een rookmelder hebben. Maar voor doven en slechthorenden is zo’n klassieke rookmelder weinig zinvol. De overheid voorziet daarom in een tegemoetkoming voor speciale, duurdere rookmelders met felle lichtflitsen en trilplaten. Die kosten tussen de 80 en de 120 euro, veel geld voor een gehandicapte. Erkende doven en slechthorenden kunnen vijf rookmelders aanvragen.

Slechts 52 aanvragen

Maar slechts weinig doven en slechthorenden weten dat er zo’n tegemoetkoming bestaat. Sinds 1 januari zijn er slechts 52 aanvragen binnen gekomen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) blijkt uit cijfers die van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke, terwijl er iets meer dan 9 300 doven en slechthorende mensen geregistreerd zijn.

Wat met 65-plussers

Ook voor niet erkende doven en slechthorenden stelt zich trouwens een probleem. Wie na zijn of haar 65ste slechthorend of doof wordt, kan niet meer erkend worden door het VAPH en komt dus ook niet in aanmerking voor een tegemoetkoming voor een speciale rookmelder. Bevoegd minister Matthias Diependaele liet weten in de loop van het jaar samen te zitten met alle betrokkenen om te bekijken hoe er een extra inspanning voor die mensen kan worden gedaan.

Lees meer over de aanvraag van speciale rookmelders op de website van het VAPH.