Gisteren maakte minister Bart Somers bekend dat burgemeester Veerle Heeren voor 6 maanden geschorst wordt en dit met ingang vanaf 1 februari 2022.

“Het is vanzelfsprekend dat voor een lange vervanging het mandaat van burgemeester aan CD&V, de grootste partij in de coalitie, toekomt. Op deze manier vermijden we een tijdelijke stoelendans binnen het schepencollege en bewaren we de continuïteit van het bestuur” aldus Jelle Engelbosch, schepen N-VA.”

 “Het is goed dat we nu verder kunnen besturen en doen wat écht nodig is voor onze Truienaars en onze mooie stad.  Het sociale beleid versterken, de economie boosten, de horeca en onze handelaars ondersteunen, corona is nog steeds onder ons. Het is alle hens  aan dek!” zegt Hilde Vautmans, schepen Open Vld.”

 “Belangrijk is dat we kunnen verder werken aan het bestuursakkoord met het volle vertrouwen van de coalitiepartners om samen dit traject te volbrengen.”  aldus  Ingrid Kempeneers, CD&V, die door haar partij wordt voorgedragen op de volgende gemeenteraad om de burgemeester tijdelijk te vervangen. 

Na afloop van de schorsingstermijn, op 1 augustus 2022, neemt Veerle Heeren haar functie opnieuw op.