Op vrijdag 15 mei werden 345 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 208 in Vlaanderen, 99 in Wallonië en 36 in Brussel. We hebben geen informatie over de woonplaats van de overige 2 gevallen. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 54 989.

Verder is de situatie als volgt:

  • In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 1 750 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 65 nieuwe opnames.
  • In de intensieve zorgen liggen in totaal 364 patiënten, dat is een verdere daling met 16 patiënten in de voorbije 24 uur.
  • 14 460 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 159 in de voorbije 24 uur.
  • In totaal werden 9 005 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 47 in de voorbije 24 uur. Van die 47 overleden 25 mensen in het ziekenhuis en 22 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 73% bevestigd door een COVID-test.
  • Van de in totaal 9 005 overleden personen, overleed 48% in het ziekenhuis, 51% in een woonzorgcentrum, 0,2% thuis en 0,4% op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (23%) als vermoede (77%) gevallen.
    Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.

Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe. Het aantal nieuwe hospitalisaties stabiliseert verder, maar blijft vrij hoog. Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Zo helpt iedereen de voortgang van de pandemie te vertragen en de meest kwetsbaren onder ons te beschermen.