De voorbije 24 uur werden 389 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 187 in Vlaanderen, 107 in Wallonië en 73 in Brussel. We hebben geen informatie over de woonplaats van de overige 22 gevallen. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 49.906.

Verder is de situatie als volgt:In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 3 056 patiënten opgenomen. 

  • In de intensieve zorgen liggen in totaal 674 patiënten, dat is een verdere daling met 15 patiënten in de voorbije 24 uur.
  • De voorbije 24 uur waren er 77 nieuwe opnames.
  • 12.309 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 98 in de voorbije 24 uur.  
  • In totaal werden 7.844 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 79 in de voorbije 24 uur. Van die 79 overleden 44 mensen in het ziekenhuis en 35 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 86% bevestigd door een COVID-test.  
  • Van de in totaal 7 844 overleden personen, overleed 46% in het ziekenhuis, 53% in een woonzorgcentrum, 0,3% thuis en 0,4% op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (17%) als vermoede (83%) gevallen.

Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe. Het aantal nieuwe hospitalisaties lijkt te dalen. Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Zo helpt iedereen de voortgang van de pandemie te vertragen en de meest kwetsbaren onder ons te beschermen.