Ook in het nieuwe jaar zijn de sluikstorters al actief geweest met o.a. een witte wc-bril. En zeggen dat de bermen en grachten onlangs volledig opgekuist werden door vrijwilligers …
Ook dat nog : een wandelaar klaagde dat hij zich op dit traject niet veilig voelt want sommige auto’s passeren met een rotvaart. Dat is ook zo (een mobiele snelheidscamera zou hier snel terugverdiend zijn).
Het probleem van snelheidsduivels op deze weg is reeds verschillende keren doorgegeven aan het stadsbestuur. De ganse situatie met doorgaand verkeer, permanent sluikstorten, passage ‘s morgens én ‘s avonds van schoolverkeer (auto’s – fietsers en voetgangers) mag wel eens grondig geëvalueerd worden met daarna gepaste veiligheidsmaatregelen of moet er eerst iets ergs gebeuren.