Het gemeentebestuur van Alken heeft voor het RUP Sport- en Recreatievelden op de Broosveldsite het dossier aangescherpt en opnieuw op tafel gelegd bij de provincie en bij het kabinet van Zuhal Demir. Ook voor de fietspaden in de Hameestraat worden de plannen aangepast. “De bedoeling is dat daar wel degelijk fietspaden komen”, zegt burgemeester Penxten (N-VA).

De aanpassingen komen er nadat het RUP voor voetbalvelden op Broosveld door minister Demir werd geschorst en de plannen voor de Hameestraat werden afgekeurd door minister Peeters.

RUP Sport- en Recreatievelden

Schepen Frank Vroonen (Groen) legt uit: “De ecologische studie van 2019 heeft er toe geleid dat het plangebied verkleind werd. De inplanting van sportvelden ligt in het noordelijke deel. Het zuidelijke, natte deel zeg maar, valt buiten ons project. Het afstromend water langs supermarkt Okay heeft niets te maken met dit RUP, maar werd veroorzaakt door de Simsebeek die het water onder de N80 aan de zijde van de Lokerstraat heeft doorgeduwd. Binnen het gebied toont de nieuwe berekening aan dat er ruim voldoende buffercapaciteit is.” Nog volgens de schepen zal het aangescherpte RUP een betere waterhuishouding tot gevolg hebben. “We gaan onder meer een strook van 50 meter langs de N80 voorzien die overstroombaar moet blijven en waarin we een strook van 15 meter exclusief voorzien voor waterbuffering met vertraagde afvoer.” Burgemeester Marc Penxten (N-VA) vult aan: “Het waterprobleem moet sowieso aangepakt worden. Het situeert zich voornamelijk onder de brug van de N80, dat is het probleem, voetbalvelden of niet.”

Het bestuur maakt zich sterk dat het nu tegemoet komt aan het advies van de Dienst Water en Domeinen van provincie Limburg en de argumenten tot schorsing van minister Demir. “We geloven erin dat dit een ‘win’ wordt voor iedereen en rekenen nu op het finale fiat van de hoger overheden”, aldus Vroonen en Penxten.

Hameestraat

Ook voor haar plannen met fietspaden in de Hameestraat zal de gemeente haar huiswerk opnieuw moeten maken. Minister Lydia Peeters (Open VLD) legt het probleem dat ze met de plannen heeft, uit: “Het beroep, ingediend door de beroepsindieners tegen het besluit van de gemeenteraad wordt ontvankelijk en gegrond bevonden, en het bestreden gemeenteraadsbesluit werd hierdoor vernietigd. Het project werd te weinig gemotiveerd geacht. Het besluit is strijdig met een aantal substantiële vormvereisten en met de principes van het decreet gemeentewegen.” Peeters benadrukt dat zij elk initiatief rond veilige en comfortabele fietsinfrastructuur steunt en de fietsambitie op elk niveau ook verder wil aanwakkeren. De gemeente kan het desbetreffende project opnieuw opstarten, maar dient het dossier extra te motiveren en de zorgvuldigheidsplicht aan de dag leggen.

CD&V en de buurtbewoners

Wie al langer zijn oor te luisteren heeft gelegd is Kris Franssens, gemeenteraadslid voor CD&V. Hij begrijpt de bezwaren van de buurtbewoners en stelt vast dat hij hierover al maanden het bestuur interpelleert en oproept om naar de bewoners te luisteren. “Het bestuur wilde niet luisteren. En nu krijgen de bewoners gelijk. Ik roep nogmaals het bestuur op om naar hen en hun plannen goed te luisteren”, aldus Franssens.

Burgemeester Marc Penxten (N-VA) reageert: “We gaan het besluit van de minister bestuderen. Het is wel degelijk de bedoeling dat er fietspaden komen langs de Hameestraat. Het is een belangrijke verbinding, onder meer voor onze schoolkinderen. We gaan het plan aanpassen, zodat we deze werken toch kunnen uitvoeren.”