Steeds meer leerlingen uit het beroepsonderwijs kiezen ervoor om verder te studeren. In het Atheneum Sint-Truiden is hun aantal op vijf jaar zelfs verdrievoudigd. Daarom start de school vanaf september met schakeljaar, een nieuwe richting: 7+. “Hiermee willen we hen gericht voorbereiden en hun slaagkansen vergroten.”

“School beu? Integendeel. Pas nu is de ‘goesting’ om verder te studeren groot”. Het verhaal van Jorne, leerling uit 7BSO, is geen uitzondering meer.  “We zien dat deze groep leerlingen steeds toeneemt”, zegt directeur Ninie Coemans van Atheneum Sint-Truiden campus Speelhof.  Van de ruim 50 leerlingen die dit schooljaar afstuderen in het 7de jaar beroepssecundair onderwijs zijn er 15 die gaan verder studeren. Enkele jaren geleden waren dat er gemiddeld 5 à 6.

Die hogere studies zijn zeer uiteenlopend, gaande van leerlingen uit de afstudeerrichting Elektrische Installaties die een graduaat Bouwtechnisch tekenen of bachelor Bouw aanvatten, tot leerlingen uit de richting Kinderzorg/Thuis- en bejaardenzorg  die voor Kleuteronderwijs, Verpleegkunde of Orthopedagogie kiezen, of leerlingen uit de richting Kantoor die voor Bedrijfsmanagement, Sociaal werk of Toerisme gaan. “Natuurlijk juichen we dit toe, en als school proberen we iedere leerling ‘op maat’ te begeleiden, maar tegelijkertijd kunnen we niet anders dan vaststellen dat de slaagkansen toch wel beduidend lager liggen.” Dat laatste wordt ook bevestigd door cijfers van het ministerie van Onderwijs. Amper 8% van de studenten die onmiddellijk na hun secundaire studierichting starten in het hoger onderwijs behaalt na drie jaar een diploma van professionele bachelor.  80% behaalt géén diploma binnen de 5 jaar.

Ter vergelijking: in een gemiddelde ASO – of TSO – richting ligt dat laatste cijfer tussen de 10 en 25%. “En dat is jammer maar ergens ook normaal”, vervolgt directeur Coemans. “Leerlingen uit het zesde of zevende jaar BSO hebben hier vooral een prakrijkgerichte opleiding gehad, met veel stages op de werkvloer, net om hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. En dus is de stap naar het hoger onderwijs voor hen véél moeilijker.  Velen haken na enkele weken al af.”

Het nieuwe 7+ jaar moet dat verhelpen. “Met dit schakeljaar willen we hen héél gericht voorbereiden: de typisch praktische aanpak voor beroepsrichtingen gaan we ombuigen naar een meer theoretisch-abstracte benadering. Dat is nodig om hoger onderwijs te kunnen volgen. Concreet wordt getracht je als leerling op het niveau te brengen van de TSO-eindtermen voor o.a. talen, wiskunde en wetenschappen.” Het Atheneum werkt daarvoor nauw samen met de hogeschool PXL in Hasselt. “Daarnaast gaan we ook kijken naar andere competenties”, zegt Heidi Croes, directeur Onderwijs PXL “zoals hoe leren plannen, grotere hoeveelheden leerstof verwerken…  Allemaal zaken die nodig zijn om in het hoger onderwijs te kunnen slagen.”