7300 officieel geregistreerde bezoekers tijdens de paasvakantie. Met dit cijfer gaat het aantal toeristen dat Borgloon bezocht compleet door het dak. Het werkelijke aantal ligt wellicht hoger. Tot eind mei zijn alle rondleidingen op de landbouwbedrijven, bij de wijnboeren en in  de stroopfabriek al compleet volgeboekt. “Het blijft balanceren tussen fierheid op onze stad en het bewaken van de overlast”, zegt schepen Loes Ory van Toerisme. De Open VLD’ster heeft haar entrée in het schepencollege niet gemist. Voor het eerst sinds de tsunami’s aan toeristen is er rust en orde, tot tevredenheid van de Lonenaar.

Afgelopen weekend stonden de reguliere én de extra bloesemparkings tjokvol. Maar opvallend: op sociale media dit jaar geen klachten van overlast. Schepen Loes Ory (Open VLD-Stroop) slaagt erin wat de onzichtbare vorige schepen voor Toerisme niet kon waarmaken: ze “stroopte” haar mouwen op en smeet zich de voorbije weken met een nieuw plan om de toestroom aan toeristen op te vangen. Ory wilde daar zelfs op afgerekend worden. Doodmoe maar tevreden is ze nu. Het plan werkt enwordt gedragen door de Loonse bevolking. De schepen reageert: “We hebben vanaf één april elke dag de toestroom bijgestuurd. Onze buurtbewoners gaven feedback, onze stewards groeiden in hun job en de politie trad consequent op waar nodig. Het nieuwe parkeersysteem werkt, ja ook in de Grootloonstraat. De ruilverkaveling en de landbouwwegen werden afgesloten, en dat hielp. We moeten alleen nog beter benadrukken dat de bloesemparkings gratis zijn”, aldus Ory. Dat Borgloon boomt is straffe kost. Dat er bij de Lonenaar opnieuw een draagvlak voor is evenzeer. “We maken nauwelijks reclame, en toch waren de voorbije twee weken een tsunami aan toeristen. De groepsbezoeken, de rondleidingen, alles is volzet tot eind mei.”

Vespa’s

De horeca klinkt tevreden na deze drukste paasvakantie ooit. Loes Ory: “Vanop de parkings vindt de stroom aan mensen vlot de weg naar de nabijgelegen horeca-zaken in het centrum. Ze doen dat stukje met hun fiets of te voet. Blijkbaar zitten we op het goede spoor. We moeten nog verfijnen. Zo blijken de Vespa’s een grote storende factor. Wij hebben in onze regio geen vespa-leveranciers. Maar vanuit Sint-Truiden en Tongeren worden er plannetjes uitgedeeld die de Vespa’s via de landbouwwegen en de ruilverkavelingen naar Borgloon leiden, tot ergernis van o.a. de boeren. Ik zal dat volgend jaar op het gemeenschappelijk overleg met de andere Haspengouwse steden op tafel leggen.” Een doodvermoeide maar erg tevreden schepen besluit: “Als Lonenaren zijn we fier op hoe mooi het hier allemaal is. Tegelijkertijd blijf ik waken over het gevaar van overlast. Het zijn nu topdagen. Maar gelukkig is dit niet iets voor elke dag van het jaar”, lacht ze. “De Lonenaar is stilaan mee in dit verhaal van omslag naar een evenwichtig toerisme.”