Aan de school De Fruitboom en in de aanpalende bewoning van enkele honderden meters hebben een aantal buurtbewoners in hun voortuin een geel fluo-hesje opgehangen. “Er wordt hier veel te snel gereden.”

De bewoners op het tweede deel van de Zepperenweg in de buurt van basisschool De Fruitboom vragen aandacht voor de verkeersveiligheid in hun straat. Ze doen dat door fluo-hesjes op te hangen aan de straatkant. “Automobilisten rijden hier veel te snel, en dat terwijl kinderen hier van en naar school op weg zijn”, klinkt het. “Het stadsbestuur nam destijds al snelheidsbeperkende maatregelen door wegversmallers in te passen, maar die ressorteren weinig effect. We willen een herziening van de straatinfrastructuur om komaf te maken met de snelheidsduivels. Extra snelheidsremmers behoren daarbij tot de mogelijkheden.”

Vorige week vroeg Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers (VB) ook al extra aandacht voor verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen. Als Truinoske woont ze vlakbij het Europaplein en ondervindt ze zelf hoe gevaarlijk het op sommige plaatsen kan zijn in Sint-Truiden als ze een van haar kinderen met de fiets naar school brengt. Beckers zei vorige week: “Lokale besturen moeten drukke plaatsen op schoolroutes goed monitoren. Ook moet er extra ingezet worden op verkeerseducatie en moet de Vlaamse overheid blijven investeren in de fietsinfrastructuur.” Het Truiens parlementslid vroeg de cijfers op: “In het jaar 2021 waren er 199 ongelukken met schoolgaande kinderen in Limburg, zo blijkt uit mijn schriftelijke vraag aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). De cijfers voor 2021 liggen een stuk hoger dan die van 2020.”

Niet alleen de Zepperenweg

De Zepperenweg is dus niet de enige gevaarlijke plaats. Veel mensen zijn het dodelijk ongeval in Runkelen in februari niet vergeten. “Elk dorp en stad heeft zijn gevaarlijke punten”, reageerde schepen van infrastructuur Johan Mas (Open Vld) toen op de gemeenteraad. De buurtbewoners van Runkelen maken zich al enkele jaren zorgen over het sluipverkeer door hun dorp. Na het ongeval koos het stadsbestuur voor een speciale ‘belijning’ om automobilisten te waarschuwen, maar een voet- en fietspad bleek onmogelijk te zijn, tot boosheid van de buurtbewoners. “Er gebeuren veel meer ongevallen op de gewestwegen”, reageerde toenmalig burgemeester Kempeneers (cd&v) toen. Andere voorstellen, onder andere van raadslid El Herbouti (Vooruit) om bijvoorbeeld het kruispunt van de Ziekerenweg stadinwaarts veiliger te maken, botsten op een ‘njet’.

In de Zepperenweg geven ze intussen niet op. “Hopelijk helpt onze actie met de hesjes om de beleidsmensen wakker te krijgen. Extra snelheidsremmers zou een oplosssing kunnen brengen”, besluit men.

Foto’s © Rudi De Cock