Naar aanleiding dat er leuke activiteiten gepland stonden voor 2020 maar COVID-19 zich voorlopig niet gewonnen heeft gegeven  konden de activiteiten van de buurtwerking KAL niet doorgaan op een veilige manier.

Om te laten zien dat ze er nog steeds zijn voor de buurt, hebben ze gezorgd dat er iedere vrijdag van augustus door de buurt een ijskar rijdt tussen 20.00 u en 20.30 u. Zo kan iedereen die dat wil op straat komen (+/- voor eigen deur), zien ze elkaar nog eens en kunnen ze samen –op een veilige afstand- een ijsje eten (op eigen kosten).

Facebook: www.facebook.com/buurtwerkingKAL/