Met een nieuwe sensibiliseringscampagne zet Sint-Truiden vanaf 5 februari het probleem van intrafamiliaal geweld op de lokale veiligheidsagenda. Gedurende twee weken zullen acht verschillende slogans te zien zijn op onder meer diverse reclameborden aan de in- en uitvalswegen van de stad. De campagne maakt duidelijk dat geen enkel excuus fysiek, seksueel of psychologisch geweld rechtvaardigt en moedigt tegelijk slachtoffers aan om hulp te zoeken via 1712. 1712 is de  hulplijn voor vragen over alle vormen van geweld misbruik en kindermishandeling. De markante slogans brengen niet alleen partnergeweld onder de aandacht, maar richten zich ook op kindermishandeling en ouderenmis(be)handeling.

“Alleen door intrafamiliaal geweld bespreekbaar te maken voor slachtoffers en de mensen uit hun omgeving kunnen we de cyclus van geweld doorbreken”, zegt waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers. “Jammer genoeg heerst er nog steeds een groot taboe over het onderwerp, waardoor veel situaties onder de radar blijven. In 2019 hebben we de inwoners van Sint-Truiden verzekerd dat familiaal geweld hoog op onze veiligheidsagenda zou staan. Met onder andere deze campagne geven we gevolg aan die belofte. We drukken de vinger rauw in de wonde: in onze slogans vegen we veelgebruikte ‘verzachtende omstandigheden’ uit en leggen we de ongemakkelijke waarheid bloot. Zo maken we duidelijk dat geen enkel excuus geweld goedpraat.”

Zorgwekkende cijfers
De cijfers uit de criminaliteitsbarometer van de politiezone Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken lijken op het eerste gezicht bemoedigend, maar achter de dalende trend gaat wellicht een verontrustende werkelijkheid schuil: mogelijk vonden de slachtoffers tijdens de pandemie nog moeilijker de weg naar de politie. Bovendien zeggen de geregistreerde aantallen alleen iets over de frequentie van de feiten en niets over de ernst en intensiteit ervan. ”Helaas laten de gegevens van de hulpverlening een veel zorgwekkender beeld zien. Daar nam het aantal globale meldingen over geweld binnen de familiekring tijdens de coronacrisis juist met de helft toe”, licht Ingrid Kempeneers verder toe.

Mama doet papa enkel pijn als ze gedronken heeft. Praat erover 1712
De opmerkelijke slogans doorbreken de mythe dat intrafamiliaal geweld zich beperkt tot partnergeweld en dat het alleen om vrouwelijke slachtoffers gaat. “De gegevens van de hulpverlening illustreren dat de realiteit anders is”, zegt Kempeneers. “In de criminaliteitsbarometer van de politiezone maakt partnergeweld inderdaad het grootste deel uit van de categorie intrafamiliaal geweld. In het jaarrapport 2020 van hulplijn 1712 lezen we echter dat daar vooral meldingen over kindermishandeling toekwamen.”

Bijgevolg richt de nieuwe sensibiliseringscampagne zich op verschillende vormen van intrafamiliaal geweld: partnergeweld,  kindermishandeling en ouderenmis(be)handeling. Daarnaast brengen de slogans verschillende vormen van geweld (fysiek, psychisch en seksueel) in beeld. Ze doen de burger bovendien beseffen dat intrafamiliaal geweld ook mannen treft.

Hulplijn 1712
“Met deze campagne willen we zowel slachtoffers, getuigen als daders oproepen om over de situatie te praten en hulplijn 1712 te contacteren. De ervaren hulpverleners van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de Vertrouwenscentra kindermishandeling staan hen daar geheel vertrouwelijk bij met informatie en advies of kunnen hen desgewenst doorverwijzen naar verdere hulp”, besluit waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers.