Sp.a en de andere twee oppositie partijen te Nieuwerkerken (GBL & N-VA) hekelen de privatisering van OCMW-dienstverlening: “CD&V zet personeel en cliënten in de kou”, klinkt het!

De politieke meerderheid van Nieuwerkerken heeft tijdens de gemeenteraad van 17 september beslist om de maaltijdbedeling van het OCMW af te schaffen. Wie eten wil moet maat de private markt op gaan! “Geen goede zaak voor het personeel én de inwoners van Nieuwerkerken”, zegt gemeenteraadslid Sandra Vansimpsen (sp.a). “En dat in een Coronatijdperk waaruit blijkt hoe broodnodig sterke openbare diensten zijn. Onbegrijpelijk. Door de maaltijdbedeling van het OCMW privatiseren verlies je een belangrijke signaalfunctie. Maaltijdbedelers van het OCMW kunnen, door in huis te komen, vaststellen of er bepaalde noden zijn voor de bewoners waar het OCMW kan aan tegemoet komen. Denk maar aan de groeiende problematiek van eenzaamheid bijvoorbeeld. De maaltijdbedelers signaleren dat aan de andere diensten van het OCMW. Door dit te privatiseren is de voeling met die huishoudens volledig weg, vreemd genoeg is deze signaalfunctie een beleidsprioriteit van deze meerderheid. Begrijpen wie kan.”

Nooit onderzoek geweest
“De meerderheid zegt dat er niet meer kan tegemoet gekomen worden aan de eisen van het FAVV, maar er is nooit een onderzoek gebeurd naar de investeringskost om wel alles in orde te maken met de regelgeving. Men kiest dus voor de gemakkelijkste oplossing, zonder duidelijk plan van aanpak, en laat op die manier 5 personeelsleden in onzekerheid. Mensen die jarenlang keihard gewerkt hebben om deze dienstverlening in Nieuwerkerken te optimaliseren, worden nu aan de kant geschoven. Schandalig. Bovendien zal ook de maaltijdgebruiker de dupe zijn, want ook de prijs van de maaltijden zal zo goed als zeker stijgen”, klinkt het bij de Nieuwerkerkense socialisten.