In het advies stelt de Raad van State wel dat de betrokken particulieren ‘vrijwillig en ondubbelzinnig’ een keuze over de premie moeten kunnen maken. ‘Ze moeten een juist inzicht hebben in het compensatiebedrag en er moet voldoende duidelijkheid bestaan over de omvang en de aard van de schade die het voorwerp is van de compensatie.’ De Raad oordeelt meteen dat aan die voorwaarde is voldaan, omdat de uitgedokterde regeling voorziet in precieze bedragen. Eigenaars van zonnepanelen kunnen het verlies van het voordeel van de terugdraaiende teller precies afwegen tegenover het voordeel van de investeringspremie.

Hier komt het oordeel van de RvS op neer:

  • De Raad van State maakt geen bezwaren tegen de compensatieregeling die de Vlaamse regering uitdokterde voor zonnepaneleneigenaars.
  • De compensatie moet een rendement van 5 procent garanderen, nadat eerder het principe van de terugdraaiende teller is vernietigd.
  • Het hoogste rechtscollege keurt niet af dat mensen die een premie willen niet ook nog eens de overheid mogen dagvaarden.
  • De Raad van State heeft er evenmin problemen mee dat minister Demir niet langer prioritair digitale meters wil plaatsen bij zonnepaneleneigenaars.

De Raad van State zegt ook ‘principieel te kunnen instemmen met de verantwoording’ van de Vlaamse regering om een rendement van 5 procent naar voren te schuiven. Het hoogste administratief rechtscollege maakt er zelfs geen bezwaar tegen dat mensen die wel een premie willen, de overheid ook niet mogen dagvaarden. ‘De forfaitaire compensatie biedt die particulieren een bijkomende en meer zekere keuze om dat nadeel tot op zekere hoogte vergoed te zien worden’, luidt het. De Raad verwijst naar precedenten, zoals de steunmaatregelen voor landbouwbedrijven die getroffen waren door de dioxinecrisis.

Oorspronkelijk was voorzien dat mensen met zonnepanelen prioritair een digitale meter zouden krijgen, voor 2023 al. Na de vernietiging van het principe van de terugdraaiende teller stapte de Vlaamse regering daarvan af. Tot 2025 zullen zonnepaneleneigenaars niet verplicht worden een digitale meter te nemen, erna wel.