Groen! wil de huizen in Sint-Truiden voorzien van geveltuintjes ter vergroening van de woonkernen. De partij wil straatbomen en de aanleg van geveltuintjes aanmoedigen.

Geveltuintjes zijn groene plekjes voor het huis van een paar straatstenen groot. Er moeten dan enkele straatstenen tegen de gevel weggehaald worden om er een paar planten te plaatsen. In straten die heraangelegd worden kunnen de geveltuinen al voorzien worden.

Maar er is een “maar”:

 • De bewoner moet zijn akkoord geven voor de plaatsing
 • Planten krijgen wortels en kunnen voor beschadigingen zorgen aan nutsvoorzieningen.
 • Stenen moeten worden opgebroken
 • Er dient een omgevingsvergunning aangevraagd worden aan de stad
 • Planten, bloemen, bomen moeten worden geplaatst
 • Planten moeten onderhouden worden door de stad of door de persoon zelf
 • Planten of bomen kunnen hinder vormen voor passanten.
 • Vuil blijft achter de bomen of planten.
 • Honden, katten en andere dieren doen hier hun behoefte
 • Er hangt een kostenplaatje aan vast voor de stad en eventueel de bewoner.
 • Niet onderhouden perkjes worden beboet.

Milieuschepen Ingrid Kempeneers is de idee niet ongenegen. “Dat staat trouwens met evenveel woorden in ons bestuursakkoord, origineel is Groen! dus niet. Het is een complexe materie want zonder vergunning kan het niet. We onderzoeken nu met de diensten infrastructuur en bouwverordeningen of de procedure kan vereenvoudigd worden. Maar je moet rekening houden met het feit dat het niet overal mogelijk is. Je gaat toch op een stoep van een meter toch geen 30 centimeter innemen voor een boom of een struik omdat de mensen het graag willen. Het gemak van de weggebruikers moet blijven gegarandeerd, ook met geveltuintjes”, vindt schepen Ingrid Kempeneers.