De zorgsector vraagt tijdens de nationale actiedag van 18 juni dat het applaus voor de sector wordt omgezet in concrete steunmaatregelen voor werknemers en werkgevers. In Sint-Trudo zal er op alternatieve wijze invulling worden gegeven aan deze actiedag.

“Het ziekenhuis heeft samen met iedereen die hier werkt de voorbije crisis het hoofd kunnen bieden. Dit was mogelijk door heel intens samen te werken, maar zeker ook doordat iedere medewerker zijn rol met veel verantwoordelijkheidszin en flexibiliteit heeft ingevuld. We stonden met z’n allen paraat en deden wat er moest gedaan worden en zelfs veel meer. Daardoor zijn we er, ook op het hoogtepunt van de crisis, steeds in geslaagd om onze patiënten de best mogelijke zorgen te bieden.”, aldus Jan Van Mierlo, directeur HR Sint-Trudo.

Koen De Coninck, financieel directeur Sint-Trudo, vult aan: “De impact van de corona-crisis op de organisatie van ons ziekenhuis en het financieel resultaat van het ziekenhuis is enorm. Sint-Trudo vraagt daarom duidelijkheid van de overheid over concrete compensaties: het ziekenhuis heeft heel wat bijkomende uitgaven gedaan in kader van de crisis én aan de andere kant enorm veel inkomsten gemist, doordat heel wat activiteiten gedurende een lange periode niet konden doorgaan. De eerdere oproep vanuit alle Limburgse ziekenhuizen blijft een belangrijk gegeven: de verdeling van de financiële tegemoetkoming van de overheid moet rekening houden met het verschil qua zwaarte van de impact voor de verschillende ziekenhuizen.”

De vakbonden leggen tijdens de nationale actiedag, nu donderdag 18 juni 2020, een aantal eisen op tafel om structurele oplossingen te verkrijgen voor de problemen van de werknemers in de sector, waar de directie van Sint-Trudo Ziekenhuis zich volledig achter schaart. Hierbij gaat het over:

  • Meer loon voor elke werknemer
  • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
  • Minder werkdruk, meer personeel op de vloer
  • Géén besparingen, maar investeringen

Er zal geen uitgebreide betoging plaatsvinden omwille van de coronamaatregelen, maar er zal wel op alternatieve wijze actie gevoerd worden in Sint-Trudo.