Ten Huize van stelt mensen voor die een band hebben met Sint-Truiden en hierbij hun vereniging, bedrijf, hobby, … willen delen met anderen.

Egon Heeren is maatschappelijk werker van opleiding en een geboren en getogen Truienaar. Sinds hij afgestudeerd is werkt hij in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Werkervaring
Egon heeft ervaring opgedaan bij VZW Bewust (beschut wonen), Asster (Sancta Maria – sociale dienst), Stipt (psychiatrische thuiszorg), Mobiel Herstelteam Haspengouw (psychiatrische thuisbegeleiding) en Cabrio team Sint-Truiden (begeleiding van mensen die langdurig dakloos zijn).

Probleemstelling
Egon Heeren: “Door mijn jobs in de hulpverlening kom ik veel in contact met mensen die het moeilijker hebben om aansluiting te vinden in onze maatschappij. Deze drempel heeft geen eenzijdige oorzaak, maar kan heel verschillend zijn voor mensen. Dit kan zijn door hun psychische kwetsbaarheid, armoede, lichamelijke handicap, … Deze mensen hun leefwereld speelt zich meestal af buiten onze maatschappij. Zij hebben vaak niet de mogelijkheid om een tas koffie te gaan drinken op de markt of naar de kapper te gaan of eens een bezoekje te brengen aan de Cameo of de Roxy. Vaak geraken ze geïsoleerd in een bubbel van lotgenoten en sociale voorzieningen. “

Nieuwe uitdaging
2 jaar geleden had een collega een artikel gelezen over Enchanté Gent en zo is de bal aan het rollen gegaan. In eerste instantie zijn ze met de collega’s van het Cabrio Team een kijkje gaan nemen in Gent om te weten hoe Enchanté daar op de kaart gezet werd. Ze hebben vooral veel enthousiasme overgenomen en zijn dan in Sint-Truiden geleidelijk aan de slag gegaan.

Enchanté Sint-Truiden
Enchanté Sint-Truiden is een netwerk van handelaars en burgers die hun hart op de juiste plaats hebben. Zij bieden allerlei diensten aan ter aanvulling van mensen die daar een tekort aan hebben.

Bijvoorbeeld het aanbieden van een glas water of een tasje koffie, het opladen van een gsm, een babbeltje slaan, de mogelijkheid om naar het toilet te gaan, het aanbieden van een maaltijd of een ticket voor de cinema of theatervoorstelling of zelfs voor een leuke workshop… Het kan zeer uitgebreid zijn, naargelang de noden.

Het hoofddoel van Enchanté is bubbels doorprikken en mensen in verbinding brengen met elkaar. De handelaars bieden diensten aan, de burger betaalt een uitgestelde dienst voor iemand die er nood aan heeft. Mensen die het soms moeilijk hebben kunnen op deze manier samengebracht worden met zij die het beter hebben en zich zo gemakkelijker integreren in de maatschappij.

Enchanté richt ook allerlei activiteiten in. Zo is er het initiatief geweest waarbij een gemengde groep van een 40-tal mensen de nacht samen doorbracht als dakloze, in open hemel tijdens de zogenaamde Sleep Out in december. Er zaten zowel vrijwilligers, daklozen, hulpverleners als gewone burgers tussen. Hierbij werd de dakloosheid onder de aandacht gebracht en werd op deze manier geld ingezameld om Enchanté de kans te bieden mensen te helpen om uit hun ongewone situatie te komen. Er zullen in elk geval nog vele verschillende activiteiten georganiseerd worden.

Egon Heeren: “Enchanté wordt aangestuurd door een stuurgroep van enthousiaste vrijwilligers. Een belangrijke groep van onze vrijwilligers zijn onze ambassadeurs. Dit zijn mensen die ooit zelf in een heel kwetsbare situatie geleefd hebben of nog leven. Zij hebben een belangrijke rol om mee na te denken over hoe we alles laagdrempelig kunnen houden en zij zijn onze belangrijkste brugfiguren voor de mensen die nood hebben aan de diensten van Enchanté. ‘

Enchanté heeft stadsplannen ontwikkeld waarbij de hartelijke handelaars in kaart gebracht worden en waarbij duidelijk is welke diensten ze kunnen aanbieden. Deze kunnen eventueel bezorgd worden aan de sociale partners en de handelaars.

Enchanté wenst ook op een korte termijn een online Enchanté Café te openen, maar hier later meer over.

Egon Heeren: “We krijgen logistieke ondersteuning van Onder Ons, CAW Limburg en de Stad Sint-Truiden.  Het spreekt vanzelf dat wij nog met verschillende partners gaan samenwerken om de problematiek in Sint-Truiden aan te pakken. Hiernaast moeten we volledig zelfvoorzienend zijn, dus zijn we afhankelijk van verschillende subsidiekanalen die we verder aan het exploreren zijn. “
“Persoonlijk geloof ik heel hard in de meerwaarde van Enchanté. In de psychiatrie is de tendens al meer dan 7 jaar vermaatschappelijking van zorg, maar toch merk ik dat voor veel mensen deze vermaatschappelijking zeer zwaar is en de aansluiting in de maatschappij vaak heel moeilijk is. Enchanté is een project dat deze bruggen slaat en de mensen de mogelijkheid geeft om deze aansluiting te vinden.“

Als je Enchanté Sint-Truiden een steuntje in de rug wilt geven, mag je een bijdrage storten op de rekening BE71 7775 9993 4669 op naam van CAW Limburg/Enchanté Sint-Truiden.

Volg ons via Facebook of Instagram en neem zeker eens een kijkje op de website: https://enchantevzw.be/nl