De 2de COVID-19 gezondheidsenquête van Sciensano staat online!

Sciensano telt meer dan 700 medewerkers die zich elke dag opnieuw inzetten voor ons motto: levenslang gezond. Het zijn zij die de dagelijkse informatie en richtlijnen over corona geven en adviseren aan het Nationaal Crisiscomité.

Zoals uit hun naam blijkt, vormen wetenschap en gezondheid de kern van hun bestaan. De kracht van Sciensano ligt in de holistische en multidisciplinaire benadering van gezondheid. Hun aandacht gaat daarbij uit naar het nauwe en onlosmakelijke verband tussen de gezondheid van mensen en die van dieren, en hun omgeving (het “One health” concept). Daarom combineren ze meerdere invalshoeken in hun onderzoek om op een unieke manier bij te dragen aan ieders gezondheid.

Sciensano kan hiervoor verder bouwen op de meer dan 100 jaar wetenschappelijke expertise van het voormalige Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) en het vroegere Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV).

Help onze wetenschappers om de impact van de coronacrisis op onze leefgewoonten en ons welzijn in kaart te brengen.

Surf naar de website van Sciensano: www.sciensano.be/COVID19HISurvey2/NL  en neem enkele minuten de tijd en vul de vragenlijst in!