Vrijdag 5 augustus 2022 –

Vanaf vandaag is de hele Hasseltse binnenstad een woonerf. Wie straks de stad inrijdt ziet aan de verkeersborden dat de maximumsnelheid  20 kilometer per uur bedraagt. Voetgangers, fietsers en automobilisten worden er gelijkwaardig. Het heeft ook gevolgen voor de parkeermogelijkheden.

De Hasseltse binnenstad was al een grote zone 30, en in delen van de historische stadskern rijden al langer totaal geen auto’s meer. Nu krijgt het volledige centrum het bekende ‘woonerfbordje’ waardoor in alle straten daarbinnen voor iedereen, van voetgangers tot steppers, fietsers en automobilisten, de maximale snelheid op 20 kilometer per uur ligt. Een ander gevolg is dat je op sommige parkeerplaatsen alleen kort in de tijd mag staan.

Met de beslissing van  het stadsbestuur vergroot het autoluwe deel van de stad aanzienlijk. Het doorgaand en sluipverkeer wordt op die manier geweerd uit het centrum. Een heel stadscentrum dat woonerf wordt is uniek. Enkel bepaalde groepen, zoals zorgverleners, technici die een toilet komen installeren of inwoners, kunnen er nog in met de auto. Om de stad in te raken moeten ze een pas scannen aan een verdwijnpaal.

Belevingscentrum

“De stad moet meer een belevingscentrum worden”, duidt Hasselts schepen van Mobiliteit Marc Schepers. “Als we van de binnenstad een woonerf maken, dan hebben we niet langer overal de klassieke weginrichting van stoep en straat nodig. Dan kunnen we de straat heraanleggen, zodat iedereen die van gevel tot gevel kan gebruiken. Dus geen stoepranden meer, wel meer plaats voor groen en terrasjes.”