De omgeving van het buurthuis en de kerk in Kozen wordt in een nieuw jasje gestoken. De huidige hoogstamboomgaard ter hoogte van de Bergstraat zal een echte ontdekkingsplek worden. De boomgaard richten we in met een wandelpad, picknickbanken, een weide waar mogelijks een schaapje kan grazen, natuurlijke speelelementen, … Een groene rustplek in de kern van Kozen waar ontmoeting gestimuleerd wordt. In overleg met de school richten we een buitenklas in. In samenwerking met Ferm zal er ook een stilteplek gecreëerd worden.

Om de plek fiets- en voetgangersvriendelijker te maken, kiezen we voor een duidelijkere mobiliteitsopstelling. De parkeerplaatsen aan de kerk worden heraangelegd. De parkeerplaatsen worden op die manier enkel bereikbaar vanuit de Opcosenstraat. De uitrit van het gebied situeert zich aan de zijde van de Bergstraat. Op die manier komen we tegemoet aan de bezorgdheden vanuit de ouderraad en het schoolbestuur met betrekking tot het creëren van een veilige schoolomgeving.

De achterzijde van het buurthuis wordt vergroend en ingericht met een nieuw aangelegd terras.

Op termijn wil het gemeentebestuur de groene ontmoetingsplek nog aankleden met enkele natuurlijke speelelementen. Aan het terras van het buurthuis zullen er vooral speeltoestellen voor de allerkleinsten geplaatst worden. In de speelboomgaard gaat de voorkeur uit naar speeltoestellen voor oudere speelvogels.

Ondertussen is ook de aannemer aangesteld voor het uitvoeren van deze werken. De aannemer is Bouwwerken Sools Leonard bvba. De werken zullen in verschillende fases worden uitgevoerd.

Hierbij wensen wij u te informeren dat de aanvang van de werken zal plaatsvinden op 9 augustus 2021 en zullen duren tot eind oktober 2021. Aangezien er van bij de aanvang van de werken een inname van de parkeerplaatsen aan de Kerk zal gebeuren, voorzien wij als gemeente, in samenspraak met het Kerkbestuur, een parkeerzone naast de Paco-zaal tegenover het Buurthuis.

Graag vragen wij u dan ook om vanaf zondagavond 8 augustus 2021 niet meer te parkeren op deze werfzone. Eveneens zouden wij u willen vragen om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de tijdelijk ingerichte parkeergelegenheid.