De Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie schorten alle activiteiten van het voorjaar 2021 op. De coronacrisis en het feit dat verenigingen en organisatoren fysiek niet mogen samenkomen maakt het hen moeilijk om een evenement van enige omvang te plannen en te organiseren.

prijs-foto-1Het voorjaar van 2020 viel ook al in het water, en de toestand dit jaar ziet en niet beter uit.
“Normaal zouden we in maart ons 44ste kapittelbanket houden waarop we de ganse fruitsector van België inviteren en personaliteiten die zich voor de fruitteelt en Haspengouw verdienstelijk maakten te ridderen tot officier, grootofficier, eremaarschalk of eregrootmaarschalk. We moesten dit netwerkmoment van de fruitteelt vorig jaar al verdagen, en dit jaar, zelfs al zouden de maatregelen per 1 maart opgeheven worden, krijgen we de organisatie ervan ook niet meer op poten, zodat we moeten uitwijken naar 19 maart 2022”, aldus voorzitter en grootmaarschalk Jos Lacroix.

img_9113-2Hierbij blijft het niet, want het event, dat normaal gepland werden tijdens de Bloezemzegening en de start van het toeristisch seizoen in Sint-Truiden krijgt ook uitstel. Het gaat namelijk om een gepland Reuzenevenement, waarop de Limburgse reuzen uitgenodigd werden op het zilveren huwelijksjubileum van twee Truiense reuzen, Jonagold en Conférence op 25 april. De jaarlijkse fototentoonstelling en -wedstrijd “Fruitige Beelden” zal eveneens naar het najaar verschoven worden, net als vorig jaar. De wedstrijden voor de beste fruittob en de beste fruitbereiding gaan voorlopig wel nog door, die zijn trouwens voor oktober gepland. Daar mogen de liefhebbers al aan beginnen als er weer fruit hangt aan bomen en struiken.

“Wij hopen dat, samen met duizenden andere verenigingen, dat met de vaccinatie het leven weer wat normaal wordt en het verenigingsleven de draad weer kan opnemen. Want niet kunnen samenkomen, niets kunnen organiseren, geen activiteiten kunnen ontplooien, daarvoor zijn verenigingen niet gemaakt”, besluit de Commanderie-voorzitter.