De gemeenteraad heeft in de zitting van 24 januari een extra subsidie van 5.000 euro goedgekeurd voor de vzw Storzo. Deze subsidie zal jaarlijks herhaald worden tot op het einde van deze legislatuur.

Met zijn afdeling ‘Huis van het Kind’ is de vzw Storzo erg actief bij de ondersteuning van gezinnen aan huis. Deze werking is complementair aan de werking van het OCMW. Het Huis van het Kind wordt vaak ingeschakeld voor gezinnen met jonge kinderen die zich in een crisis- en of noodsituatie bevinden. Vaak is dit een specifieke werking en zijn de medewerkers van het Huis van Kind erg vertrouwd met deze problematieken.

“De vraag tot ondersteuning is de laatste jaren erg toegenomen. Diverse redenen liggen hiervoor aan de basis: een financiële noodsituatie, het toenemen van het aantal éénoudergezinnen, de weg die jonge gezinnen naar Zoutleeuw gevonden hebben om er te komen wonen en de inhaaloperatie met betrekking tot sociale woonprojecten”, aldus schepen van Welzijn, Carine Winnen.

Het OCMW staat erg positief tegenover deze vorm van samenwerking en heeft er zelf op aangedrongen om ze naar de toekomst op zijn minst te bestendigen. “Om dit blijvend mogelijk te maken is die extra subsidie van 5.000 euro voorzien”, zegt schepen Winnen nog.